Nyheder2024-01-19T13:23:25+01:00

Her vil vores specialiserede erhvervsjurister løbende opdatere dig på nyheder og viden inden for en række erhvervsjuridiske og økonomiske emner og problemstillinger.

Vil du være sikker på at du bliver holdt opdateret på vores seneste erhvervsjuridiske nyheder, så kan du følge os på Facebook eller LinkedIn

Har du en ide til nogle erhvervsjuridiske og økonomiske emner eller problemstillinger som du gerne så os kigge nærmere på? Så skriv til os på info@raadgiver.dk

Køb og salg af anparter: Hvad er en anpartsoverdragelse?

Anpartsoverdragelse En anpartsoverdragelse er i sin enkelthed køb og salg af ejerandele i et anpartsselskab (ApS). Det er altså en transaktion, der opstår hvis du har anparter i et ApS, som du gerne vil sælge eller står som køber og ønsker at overtage anparter i et ApS. Ved overdragelse [...]

Optionsaftaler: hvad er det og hvad kan de bruges til?

En option er en rettighed, som giver indehaver (køberen) mulighed for at købe en aktie eller anpart i et aktieselskab eller anpartsselskab til nærmere fastsatte vilkår. Det er som en "køberettighed," hvor du har ret, men ikke pligt, til at købe aktier eller anparter på et bestemt tidspunkt til [...]

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?

Selskabsdokumenter Ved stiftelsen af et anpartsselskab følger det af selskabslovens § 25, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde oplysninger om de enkelte stiftere af anpartsselskabet, såsom navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde oplysninger om tegningskursen for kapitalandelene tidsfristen for tegning og indbetaling af [...]

Hvad er en forretningsorden, hvorfor er den vigtig og hvem skal bruge den?

Hvad er en forretningsorden? En forretningsorden er et lovpligtigt dokument, som har til formål at sætte rammerne for bestyrelsens arbejdsopgaver. Bestyrelsen har flere lovpligtige opgaver, men også en række andre opgaver hvor en forretningsorden kan være et redskab for bestyrelsen til at træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsesmedlemmernes [...]

Mediation som effektiv konfliktløsningsmodel

Hvordan fungerer det? Mediation er en frivillig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner, altså mediatorer, hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en, for dem, tilfredsstillende løsning. I processen er parterne de centrale personer, og de har afgørende indflydelse på både indhold og proces, [...]

Hvad er voldgift?

Voldgift er en aftale om afgørelse af en tvist ved en privat nedsat ret, voldgiftsretten, som er et alternativ til de almindelige domstole, ved tvistløsning. Der kan både vælges ad-hoc voldgift, som er ved voldgiftsretten, og institutionel voldgift, som er ved et voldgiftsinstitut. En vedtagelse af, at voldgiften skal [...]

Hvad er en kapitalklasse, og hvorfor laver man kapitalklasse A og B?

Udgangspunktet i selskabslovens § 45 er, at alle kapitalandele i et aktieselskab eller anpartsselskab – individuelt - har lige ret i selskabet. Det vil sige, at hver enkelt kapitalandel/ejerandel har samme rettigheder som de øvrige – som udgangspunkt. Det er dog muligt at lave forskel på kapitalejernes rettigheder gennem en [...]

Force Majeure i erhvervskontrakter

Hvad er Force Majeure Når virksomheder indgår kontrakter, forventes det, at de opfylder deres forpligtelser. Hvis sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køber normalt påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser overfor sælger. Dette kan føre til erstatningsansvar for sælger i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering af [...]

Ejeraftaler

Ejeraftaler En ejeraftale er en aftale mellem ejerne i et anparts- eller aktieselskab om hvordan selskabet skal drives. Når to eller flere parter indgår i et ejerskab sammen, er de ofte på god fod, og selvom udgangspunktet er et godt samarbejde mellem selskabets ejere, er det en god idé [...]

Lovændring af forskelsbehandlingsloven. Er alder bare et tal?

Må man ikke længere spørge om alder? Tilbage i sommeren 2022 blev der foretaget en lovændring i den ellers temmelig omfattende forskelsbehandlingslov. Den forbyder nu arbejdsgiver at indhente oplysninger om jobansøgers alder ved ansøgningsprocessen. Lovgivningen før Det fremgik af den tidligere forskelsbehandlingslov, at der er forbud mod at diskriminere [...]

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Go to Top