Nyheder2021-05-28T14:37:37+02:00

Her vil vores specialiseret erhvervsjurister løbende opdatere dig på nyheder og viden inden for en række erhvervsjuridiske og økonomiske emner og problemstillinger.

Vil du være sikker på at du bliver holdt opdateret på vores seneste erhvervsjuridiske nyheder, så kan du følge os på Facebook eller LinkedIn

Har du en ide til nogle erhvervsjuridiske og økonomiske emner eller problemstillinger som du gerne så os kigge nærmere på? Så skriv til os på info@raadgiver.dk

Når dine ansatte skal vaccineres – få styr på reglerne herom

I takt med at Danmark gradvist åbner op, undrer du dig måske over, hvordan du som arbejdsgiver bliver påvirket, når dine ansatte får muligheden for at takke ja til en Covid-19-vaccine. Denne artikel belyser, om dine ansatte har krav på at få fri, når de skal vaccineres.  Dertil belyser artiklen [...]

30 minutters sammenhængende pause – er det et krav?

Afgørelse i sag om lønmodtageres krav på 30 minutters sammenhængende pause. Østre Landsret traf i november 2020 afgørelse i en sag som omhandlede, hvorvidt en arbejdsgiver havde handlet i strid med Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet ved at undlade at give en ansat en sammenhængende pause på 30 [...]

EU påtænker at lovgive om mindsteløn

På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget regler om mindsteløn i EU, hvorfor regulering af dette er overladt til den enkelte medlemsstat. Men EU påtænker nu at lovgive om mindsteløn. EU-kommissionen har siden d. 28 oktober sidste år åbnet sin plan for at få vedtaget et direktiv om en [...]

Kan man blive afskediget på grund af overvægt?

I slutningen af 2020 afsagde Vestre Landsret dom i en sag omhandlende, hvorvidt en dagplejer var blevet afskediget på grund af overvægt. Afskedigelsen var muligvis i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af medarbejderens svære overvægt. Dagplejeren var efter mange års arbejde hos den pågældende kommune blevet opsagt med den [...]

Opsigelse af ansat med fødselsdepression – er det lovligt?

Østre landsret afsagde d. 26. februar 2021 en dom, hvor retten fandt, at en virksomheds opsigelse af en ansat med fødselsdepression, var i strid med ligebehandlingsloven. Kort efter medarbejderens fødsel fik hun en fødselsdepression, hvorfor barnets far måtte overtage barselsorloven. Hendes arbejdsplads registrerede, at barselsorloven var ophørt, og at hun [...]

Covid-19 har betydning for sygedagpenge

Covid-19 har betydet ændringer på mange juridiske områder - heriblandt arbejdsretten. Covid-19 har betydning for refundering af sygedagpenge. Ændringerne har blandt andet vist sig i forhold til arbejdsgivers ret til sygedagpenge. Denne artikel giver et overblik over, hvilken lovgivning der er på området, hvilke midlertidige ændringer der er foretaget i [...]

Må en arbejdsgiver afskedige en barslende?

Afgørelse i sag om afskedigelse af barslende. Højesteret afsagde d. 2. september 2020 en dom omhandlende, hvorvidt en afskedigelse af en barslende var i strid med ligebehandlingsloven. Den barslende blev afskediget kort efter, hun kom tilbage på arbejdet. Herefter blev det gjort gældende, at det var i strid med [...]

Nyt lovforslag vedtaget: Bedre mulighed for omregistering af iværksætterselskaber (IVS)

Nye regler om omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) vedtaget i Folketinget Den 17. december 2020 vedtog Folketinget nye regler for iværksætterselskabers omregistrering, som gør det billigere og nemmere at omregistrere iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskab. Derudover indbefatter de nye regler også en fristforlængelse for, hvornår at omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) senest skal [...]

Begrænset hæftelse versus personlig hæftelse – de grundlæggende forskelle

Om valget af hæftelsesform Denne artikel belyser den personlige og begrænsede hæftelse, som samtidig refererer til de relevante selskabsformer (ApS, IVS, A/S, Enkeltmandsvirksomhed, I/S mv.), som er knyttet til de to typer af hæftelse. I denne artikel kommer vi ikke med et entydigt svar på, om du bør vælge den [...]

specialiseret erhvervsjurister opdatere dig med erhvervsjuridiske nyheder