Må en arbejdsgiver afskedige en barslende?

Afgørelse i sag om afskedigelse af barslende. Højesteret afsagde d. 2. september 2020 en dom omhandlende, hvorvidt en afskedigelse af en barslende var i strid med ligebehandlingsloven. Den barslende blev afskediget kort efter, hun kom tilbage på arbejdet. Herefter blev det gjort gældende, at det var i strid med ligebehandlingsloven. Men må en arbejdsgiver [...]