Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig

En ændring af barselsreglerne er på vej. Et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke 9 ugers orlov til begge forældre, har sat Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforbund, DA, i gang med at forhandle en ny model for barselsreglerne i Danmark. Direktivet skal implementeres inden august 2022 og skal vedtages politisk. Men hvad betyder disse [...]

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig2024-02-08T11:00:49+01:00

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. [...]

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?2024-02-08T11:14:32+01:00

Må en arbejdsgiver afskedige en barslende?

Afgørelse i sag om afskedigelse af barslende.Højesteret afsagde d. 2. september 2020 en dom omhandlende, hvorvidt en afskedigelse af en barslende var i strid med ligebehandlingsloven. Den barslende blev afskediget kort efter, hun kom tilbage på arbejdet. Herefter blev det gjort gældende, at det var i strid med ligebehandlingsloven.Men må en arbejdsgiver afskedige en barslende?Læs [...]

Må en arbejdsgiver afskedige en barslende?2024-02-08T12:14:43+01:00
Go to Top