Ansættelsesret giver overblik over vilkår i ansættelseskontrakt

Skab trygge rammer for et ordentligt samarbejde

Få den bedste og mest relevante rådgivning indenfor ansættelsesret af Raadgiver.dk, uanset om du er arbejdsgiver eller arbejdstager.

Vi tilbyder en bred vifte at ansættelsesretlige services for at sikre begge parter i arbejdsforholdet. På baggrund af et langsigtet fokus forholder vi os til de forretningsmæssige og strategiske perspektiver for at forebygge ansættelsesretlige konflikter ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt. Det betyder, at vi respekterer og samarbejder med juraen, men vi forholder os også til, hvordan vi kontraktuelt skaber trygge og håndgribelige rammer for både arbejdstageren og arbejdsgiveren.

Klient-eksempler inden for ansættelsesret

Raadgiver.dk har hjulpet mange klienter med det ansættelsesretligt. Vi har blandt andet rådgivet følgende klienter, som begge er anonymiserede:

Klienten Klaus:
Selskabet, Klaus er ansat i, er blevet opkøbt, og hermed blev Klaus præsenteret for en ny ansættelseskontrakt, som han blev bedt om at underskrive. Klaus henvendte sig til Raadgiver.dk, da der var et afsnit i den nye kontrakt, som krævede en bod på 1,5 mio. kr., hvis selskabet mente, at Klaus direkte eller indirekte fortæller andre om selskabets forretningshemmeligheder. Dette ville også være gældende efter ansættelsens ophør. Flere af Klaus’ kollegaer havde skrevet under på tilsvarende kontrakter, men Raadgiver.dk hjalp både Klaus og kollegerne med at få omformuleret kontraktens indhold til en mere realistisk ordlyd efter dialog med arbejdsgiveren. 

Selskabet A ApS:
Selskabet A havde aldrig rigtig overvejet, hvilke rettigheder deres medarbejdere skulle have. Derfor havde selskabet blot taget udgangspunkt i en funktionærkontrakt-skabelon fra internettet. Selskabet var ikke klar over, at medarbejderne reelt ikke arbejdede som funktionærer, og derfor behøvede de ikke at ansætte medarbejderne på funktionærvilkår. Efter drøftelse med selskabet fik Raadgiver.dk klarlagt de reelle behov og ansættelsesretlige fordele for medarbejdere. Derefter fik vi skrevet en fyldestgørende ansættelseskontrakt, som selskabet kunne bruge.

Har du brug for hjælp til ansættelsesretslige udfordringer?

Kontakt os herunder, og bliv ringet op til en uforpligtende samtale om dine udfordringer forbundet med retsstillingen i det enkelte ansættelsesforhold.


  Erhvervsjuridisk rådgiver Alexander Høy
  Alexander Høy
  Erhvervsjurist
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: alexander@raadgiver.dk