Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?

I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs? Den nominelle værdi [...]

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?2023-06-29T09:58:39+02:00

Hvad er en anpartsoverdragelse?

AnpartsoverdragelseHvad er en anpartsoverdragelse?En anpartsoverdragelse er i sin enkelthed køb og salg af ejerandele i et anpartsselskab (ApS). Det er altså en transaktion, der opstår hvis du har anparter i et ApS, som du gerne vil sælge til en køber - eller du kan stå på købersiden såfremt ønsket er at overtage anparter i et [...]

Hvad er en anpartsoverdragelse?2023-06-29T10:29:31+02:00

Hvad er kapitalklasser?

Udgangspunktet i selskabslovens § 45 er, at alle kapitalandele i aktie- eller anpartsselskaber har lige ret i det pågældende selskab. Det er dog muligt at lave forskel på kapitalejernes rettigheder gennem en vedtægtsbestemmelse, hvor man opdeler kapitalandelene i kapitalklasser. Hvorfor vil man opdele kapitalandele i kapitalklasser? Kapitalklasser er en måde at fordele værdien af [...]

Hvad er kapitalklasser?2023-06-29T10:31:38+02:00

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?

SelskabsdokumenterVed stiftelsen af et anpartsselskab følger det af selskabslovens § 25, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde oplysninger om de enkelte stiftere af anpartsselskabet, såsom navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde oplysninger om tegningskursen for kapitalandelene tidsfristen for tegning og indbetaling af selskabskapitalen, fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal [...]

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?2023-11-29T13:44:33+01:00

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Men hvad er overkurs, underkurs og parikurs? Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil overordnet forklare hvad overkurs, underkurs og [...]

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?2023-06-29T13:22:15+02:00

Hvad er kapitalforhøjelse?

Hvad er kapitalforhøjelse? Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber og anpartsselskaber  Kapitalforhøjelse minder på mange måder om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil overordnet gennemgå: Hvad kapitalforhøjelse [...]

Hvad er kapitalforhøjelse?2023-06-29T10:52:37+02:00
Go to Top