Force Majeure i erhvervskontrakter

Hvad er Force Majeure Når virksomheder indgår kontrakter, forventes det, at de opfylder deres forpligtelser. Hvis sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køber normalt påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser overfor sælger. Dette kan føre til erstatningsansvar for sælger i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering af varer, eller køberen kan blive erstatningsansvarlig, [...]