Selskabsdokumenter

Ved stiftelsen af et anpartsselskab følger det af selskabslovens § 25, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde oplysninger om de enkelte stiftere af anpartsselskabet, såsom navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde oplysninger om tegningskursen for kapitalandelene tidsfristen for tegning og indbetaling af selskabskapitalen, fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning samt hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i forhold til regnskabet. Derudover skal stiftelsesdokumentet indeholde bestemmelser som f.eks. særlige rettigheder eller fordele, der skal gælde for stifterne, indgåelse af aftaler med stiftere eller andre parter, som kan påføre anpartsselskabet væsentlige økonomiske forpligtelser og om anpartsselskabet fravælger revision af årsrapporter.

Stifterne er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. Stiftere af et anpartsselskab er ikke forpligtiget til at indskyde selskabskapital og kan være enten fysiske personer eller juridiske, såsom et holding selskab.

Derudover skal der udformes vedtægter for selskabet og en ejerbog. En ejerbog er anpartsselskabets dokumentation for hvem der er anpartsselskabets kapitalejere. En ejerbog skal ikke offentliggøres, den skal dog altid være tilgængelig for offentlige myndigheder og skal altså ikke forveksles med CVR’s oplysninger om anpartsselskabets legale og reelle ejere.

Når stiftelsesdokumentet er underskrevet og vedtægterne vedtaget, skal stiftelsen registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system inden 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Det er dog vigtigt ikke at forveksle registreringen i Erhvervsstyrelsens med den automatiske registrering der sker i CVR-registret ved stiftelsen af anpartsselskabet.

Indskud

Det er afgørende for at der kan stiftes et anpartsselskab, at der kan indbetales et kapitalindskud på minimum 40.000 kr. som kan ske i form af kontanter eller ved apportindskud. Værdien af den indskudte selskabskapital skal fremgå af anpartsselskabet stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. For at kunne stifte anpartsselskabet skal en ekstern part i form af en revisor, bank, advokat eller erhvervsjurist verificerer, at den fornødne selskabskapital er til stede ved stiftelsen af selskabet.

 

Har du spørgsmål til stiftelse af anpartsselskaber? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Erhvervsjuridisk rådgiver Thomas Kjær
Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.