Overblik over de nye ferieregler

Overgangen til de nye ferieregler  Feriereglerne, som vi kender dem, ændres pr. 1. september 2020 til LOV nr. 60 af 30/01/2018.  Med de nye ferieregler kræver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF (se bl.a. artikel 7) en årlig betalt ferie, og dette går på kompromis med den danske ferielov, som i nogle tilfælde først giver betalt ferie for nye arbejdstagere [...]