Mediation som effektiv konfliktløsningsmodel

Hvordan fungerer det? Mediation er en frivillig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner, altså mediatorer, hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en, for dem, tilfredsstillende løsning. I processen er parterne de centrale personer, og de har afgørende indflydelse på både indhold og proces, hvorfor denne metode giver plads [...]

Mediation som effektiv konfliktløsningsmodel2024-05-24T14:58:42+02:00

Hvad er voldgift?

Voldgift er en aftale om afgørelse af en tvist ved en privat nedsat ret, voldgiftsretten, som er et alternativ til de almindelige domstole, ved tvistløsning. Der kan både vælges ad-hoc voldgift, som er ved voldgiftsretten, og institutionel voldgift, som er ved et voldgiftsinstitut. En vedtagelse af, at voldgiften skal ske ved et bestemt voldgiftsinstitut, [...]

Hvad er voldgift?2024-05-24T14:59:05+02:00
Go to Top