Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?

I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs? Den nominelle værdi [...]

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?2023-06-29T09:58:39+02:00

Hvad er en forretningsorden?

Forretningsorden Hvad er en forretningsorden, hvorfor skal man have den og hvem skal bruge den? En forretningsorden er et lovpligtigt dokument for anparts- og aktieselskaber med et bestyrelsesorgan, som har til formål at sætte rammerne for dette ledelsesorgans arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. Et anpartsselskabs og aktieselskabs ledelsesorganer har mange opgaver og ansvarsområder som følger af [...]

Hvad er en forretningsorden?2023-06-29T10:26:01+02:00

Hvad er kapitalklasser?

Udgangspunktet i selskabslovens § 45 er, at alle kapitalandele i aktie- eller anpartsselskaber har lige ret i det pågældende selskab. Det er dog muligt at lave forskel på kapitalejernes rettigheder gennem en vedtægtsbestemmelse, hvor man opdeler kapitalandelene i kapitalklasser. Hvorfor vil man opdele kapitalandele i kapitalklasser? Kapitalklasser er en måde at fordele værdien af [...]

Hvad er kapitalklasser?2023-06-29T10:31:38+02:00

Hvad er en ejeraftale?

Ejeraftaler En ejeraftale er en aftale mellem ejerne i et anparts- eller aktieselskab om hvordan selskabet skal drives. Når to eller flere parter indgår i et ejerskab sammen, er de ofte på god fod, og selvom udgangspunktet er et godt samarbejde mellem selskabets ejere, er det en god idé med en ejeraftale, som kan [...]

Hvad er en ejeraftale?2023-06-29T10:39:42+02:00

Værd at vide om generalforsamlinger

Værd at vide om generalforsamlinger I denne opsummerende artikel får du nærmere kendskab til, hvad generalforsamlinger indebærer  i et anparts- og aktieselskab samt hvilke generelle forhold, som man bør iagttage i forbindelse med afholdelsen af sådan en i et selskab, f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Hvad er en generalforsamling? Når der skal [...]

Værd at vide om generalforsamlinger2023-06-29T10:42:11+02:00

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Men hvad er overkurs, underkurs og parikurs? Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil overordnet forklare hvad overkurs, underkurs og [...]

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?2023-06-29T13:22:15+02:00

Hvad er kapitalforhøjelse?

Hvad er kapitalforhøjelse? Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber og anpartsselskaber  Kapitalforhøjelse minder på mange måder om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil overordnet gennemgå: Hvad kapitalforhøjelse [...]

Hvad er kapitalforhøjelse?2023-06-29T10:52:37+02:00
Go to Top