Hvad er voldgift?

Voldgift er en aftale om afgørelse af en tvist ved en privat nedsat ret, voldgiftsretten, som er et alternativ til de almindelige domstole, ved tvistløsning. Der kan både vælges ad-hoc voldgift, som er ved voldgiftsretten, og institutionel voldgift, som er ved et voldgiftsinstitut. En vedtagelse af, at voldgiften skal ske ved et bestemt voldgiftsinstitut, [...]