Anpartsoverdragelse

Hvad er en anpartsoverdragelse?

En anpartsoverdragelse er i sin enkelthed køb og salg af ejerandele i et anpartsselskab (ApS). Det er altså en transaktion, der opstår hvis du har anparter i et ApS, som du gerne vil sælge til en køber – eller du kan stå på købersiden såfremt ønsket er at overtage anparter i et anpartsselskab. Ved en overdragelse af anparter er det anpartshaverne, altså en eller flere af selskabets ejere, som sælger hvor imod det i aktivoverdragelser er selskabet der sælger aktiverne fra det konkrete selskab.

Hvordan sælger man anparter?

Man kan som udgangspunkt frit købe og sælge anparter. Hvis du vil sælge dine anparter i et anpartsselskab/ApS, skal man dog være opmærksom på at selskabets vedtægter eller en eventuel ejeraftale kan indeholde bestemmelser som forholder sig til netop salg af ejerandele, som f.eks. at sælger af anparterne skal tilbyde at sælge sine anparter til de andre ejere først – også kaldet forkøbsret.

Som køber af anparter bør man overveje at foretage en detaljeret undersøgelse af det selskab som køber erhverver anparter i, så man får en dybdegående forståelse af hvordan selskabet drives og hvilken ”stand” dette er i. Det kan eksempelvis være at gennemgå selskabets aktiver, selskabets kontrakter, gældsforpligtelser eller selskabets øvrige økonomiske forhold, så køber kan få et retvisende billede af selskabets forhold.

Når sælger og køber er blevet enige om en pris for anparterne, skal der laves en overdragelsesaftale, som er et dokument der oplyser hvem der sælger og hvem der køber anparterne, men også en lang række oplysninger om selskabets forhold. Når aftalen er underskrevet af begge parter skal ejerforholdene i selskabet bl.a. ændres i CVR-registreret via Erhvervsstyrelsen samt i selskabets ejerbog.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til anpartsoverdragelser i anpartsselskaber? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte:

Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.