30 minutters sammenhængende pause – er det et krav?

Afgørelse i sag om lønmodtageres krav på 30 minutters sammenhængende pause. Østre Landsret traf i november 2020 afgørelse i en sag som omhandlede, hvorvidt en arbejdsgiver havde handlet i strid med Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet ved at undlade at give en ansat en sammenhængende pause på 30 minutter. Fagforeningens påstand var, at [...]