Har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. [...]

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?2024-02-08T11:14:32+01:00

EU påtænker at lovgive om mindsteløn

På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget regler om mindsteløn i EU, hvorfor regulering af dette er overladt til den enkelte medlemsstat. Men EU påtænker nu at lovgive om mindsteløn. EU-kommissionen har siden d. 28 oktober sidste år åbnet sin plan for at få vedtaget et direktiv om en lovbestemt mindsteløn i hele EU. Denne [...]

EU påtænker at lovgive om mindsteløn2024-02-08T12:06:06+01:00
Go to Top