Mediation som effektiv konfliktløsningsmodel

Hvordan fungerer det? Mediation er en frivillig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner, altså mediatorer, hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en, for dem, tilfredsstillende løsning. I processen er parterne de centrale personer, og de har afgørende indflydelse på både indhold og proces, hvorfor denne metode giver plads [...]