Persondata (GDPR)

General Data Protection Regulation (også kendt som ”persondataforordningen”) er den EU-forordning, som afløser det direktiv, der førhen regulerede den måde, vi som virksomheder og organisationer håndterede personhenførbare data på.

Vi har efterhånden alle modtaget en del e-mails, som forklarer, hvordan vores persondata behandles. Derudover kan vi efterhånden ikke gå ind på en hjemmeside, uden vi skal give samtykke til, hvordan hjemmesiden behandler vores data.
Du kan passende stille dig selv følgende spørgsmål: ”Er din virksomhed helt klar over reglerne, og overholder I dem? Har I både en datapolitik internt og eksternt? Hvad meddeler I jobansøgere, når det kommer til behandlingen af den persondata, som ansøgeren har i sin ansøgning?
Dette er alle svar, som I kan få ved at henvende jer til Raadgiver.dk. Vi har igennem flere år rådgivet og udarbejdet mange GDPR-løsninger og gjort mange selskabet GDPR-compliant. Derfor har vi gode forudsætninger til at hjælpe dig.

Raadgiver.dk har et samarbejde med en IT-virksomhed, så vi ikke blot kan rådgive indenfor juraen, men vi kan også rådgive indenfor IT-løsninger, så du får den bedste sparring og hjælp 360 grader rundt om din virksomhed. Så er du sikret, at I overholder alle juridiske og tekniske krav, som forordningen, persondataloven og cookie-loven bringer med sig. Desuden holder Raadgiver.dk sig altid opdateret på de nationale datatilsyns vejledninger og afgørelser, og vi er medlem af dansk DPO-forening, som er foreningen for databeskyttelsesrådgivere.

Eksempler hvor Raadgiver.dk har rådgivet inden for persondataloven (GDPR)

Igennem tiden har vi udarbejdet og rådgivet mange klienter inden for persondata (GDPR). Vi har for eksempel rådgivet følgende klienter, som begge er anonymiserede:

Selskab C ApS:
Et selskab henvendte sig mange måneder efter, at GDPR trådte i kraft. Selskabet måtte erkende, at de ikke havde gjort sig nogle overvejelser om de nye regler. Dette kunne ikke gå længere, og derfor ønskede de en fuld gennemarbejdet løsning, som kunne implementeres direkte i deres virksomhed. Raadgiver.dk arbejder i tæt samarbejde med vores kunder, og derfor kunne vi hurtigt danne os et overblik over behovet, og efterfølgende kunne vi gøre selskabet compliant overfor alle gældende regler i løbet af meget kort tid.

Selskab D ApS:
Et andet selskab ringede en eftermiddag, da de akut havde brug for en databehandleraftale. De frygtede, at de kunne ende med at miste deres kunde, da kunden efterspurgte databehandleraftalen hurtigst muligt. I samarbejde fik vi hurtigt skabt et overblik over behovet, omfanget og kravene til aftalen, og allerede næste morgen modtog vores klient en færdig databehandleraftale. Vores klients kunde opdagede aldrig, at klienten ikke oprindeligt havde en databehandleraftale, og klienten havde en rigtig god oplevelse, da Raadgiver.dk var agil og løsningsorienteret, og skabte hvad der var behov for, med det samme.

Brug for rådgivning inden for Persondata (GDPR)?

Så bliv ringet op til en uforpligtende samtale om dine udfordringer.


  Erhvervsjuridisk rådgiver Alexander Høy
  Alexander Høy
  Erhvervsjurist
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: alexander@raadgiver.dk