Hvad er Force Majeure

Når virksomheder indgår kontrakter, forventes det, at de opfylder deres forpligtelser. Hvis sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, kan køber normalt påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser overfor sælger. Dette kan føre til erstatningsansvar for sælger i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering af varer, eller køberen kan blive erstatningsansvarlig, hvis de ikke er i stand til at modtage og betale for varen.

Dog kan ekstraordinære omstændigheder opstå, som er uden for begge parters kontrol, hvilke kan gøre det umuligt at opfylde aftalen. Her kommer “force majeure” ind i billedet. Force majeure er en aftaleklausul, der tages i brug i tilfælde af uforudsete begivenheder, som ingen af parterne kunne have forudset eller forhindret, selv hvis de havde handlet med rimelig omhu.

Hvad betyder det?

Force majeure er en aftalebestemmelse, der tager højde for uforudsete og ekstraordinære omstændigheder, som ligger uden for parternes kontrol. Det er ofte et centralt forhandlingstema, når erhvervskontrakter udarbejdes. Formålet med denne klausul er at beskytte både kreditor og debitor (sælger og køber) mod ansvar for manglende opfyldelse af deres forpligtelser, når der opstår situationer, som de ikke kunne have forudset eller forhindret, selv hvis de havde handlet med rimelig omhu.

Betydningen af Force Majeure-klausulen

En force majeure-klausul er vigtig, da den fastlægger, hvilke ekstraordinære begivenheder der vil berettige aftaleparterne til at påberåbe sig force majeure, og hvordan sådanne situationer skal håndteres. Ved at inkludere denne klausul i en kontrakt kan parterne klart definere de specifikke begivenheder, der vil fritage dem for ansvar, hvis de er forhindret i at opfylde kontrakten.

Typiske eksempler på begivenheder, der ofte falder under force majeure-begrebet, kan omfatte:

  • naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser eller brande,
  • ekstreme vejrbetingelser,
  • krig,
  • terrorisme,
  • strejker,
  • pandemier og
  • regeringsforbud.

Disse er situationer, hvor en eller begge part(er) ikke kunne have forudset eller forhindret dem, selv ved brug af forsvarlige forholdsregler.

Hvorfor skal man udarbejde en force majeure-klausul?

Da lovgivningen kun i begrænset omfang tager højde for force majeure-situationer, er det ofte nødvendigt for parterne i en erhvervskontrakt at lave en præcis aftale. På den måde får de mulighed for at tilpasse en løsning, der passer perfekt til kontraktens unikke forretningsområder og risici.

Det er dog også værd at bemærke, at det kan være svært at udforme klausuler, der er brede nok til at passe til alle situationer. Aftaleområder varierer, og hver kontrakt søger at afdække specifikke risici, der er relevante for parternes transaktion.

I erhvervslivet spiller klausulen en essentiel rolle i at beskytte parterne mod uforudsete begivenheder, der kan forhindre aftalens opfyldelse. Den giver mulighed for at håndtere ekstraordinære omstændigheder og sikrer, at parterne ikke bliver uretfærdigt pålagt ansvar for forhold uden for deres kontrol. Ved at præcisere vilkårene i kontrakterne kan erhvervsdrivende forhandle sig frem til skræddersyede løsninger, der bedst passer til deres specifikke forretningsbehov og risici.

Har du spørgsmål til force majeure-klausuler eller behov for hjælp til udarbejdelsen af sådan en til din kommende erhvervskontrakter? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Erhvervsjuridisk rådgiver Thomas Kjær
Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.