Voldgift er en aftale om afgørelse af en tvist ved en privat nedsat ret, voldgiftsretten, som er et alternativ til de almindelige domstole, ved tvistløsning.

Der kan både vælges ad-hoc voldgift, som er ved voldgiftsretten, og institutionel voldgift, som er ved et voldgiftsinstitut. En vedtagelse af, at voldgiften skal ske ved et bestemt voldgiftsinstitut, indebærer implicit en vedtagelse af instituttets egne voldgiftsregler. Vælges voldgiftsretten, følger sagen de i voldgiftslovens bestemmelser, medmindre andet aftales mellem parterne.

Fordele ved at vælge Voldgift

Fordelen ved at vælge voldgift er, at parterne kan vælge sagkyndige dommere, dvs. at parterne har mulighed for at udvælge voldgiftsdommere med kendskab til netop det emne tvisten forholder sig til. Sager ved voldgift kan underlægges fortrolighed, som ikke kan opretholdes ved de almindelige domstole, da disse er offentlige, hvorfor det især i erhvervstvister kan være en fordel at vælge denne løsning. På den måde kan man skærme offentligheden for virksomhedernes interne tvister.

Der er stor aftalefrihed ved ad-hoc voldgift, dvs. at parterne har mulighed for at tilsidesætte gældende regler og supplere med egne overvejelser. Parterne kan bl.a. beslutte stedet for voldgiftsretten og hvilken fremgangsmåde voldgiftsretten skal følge, under behandling af voldgiftssagen, jf. voldgiftslovens §§ 19 og 20.

Overvejelser og Konsekvenser

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en dom ved voldgift ikke kan ankes, hvilket betyder at resultatet er endeligt. Dette kan dog også være en fordel, da det forkorter processen, frem for en retssag ved de almindelige domstole.

Dog er voldgift ofte en mere omkostningsfuld fornøjelse end ved mediation eller en retssag, da parterne selv skal betale dommer honorar. Det bør derfor overvejes om det kan betale sig at vælge denne løsning, alt afhængig af tvistens størrelse.

Afgørelsen i en voldgiftssag har de samme retsvirkninger som en almindelig retssag. Dette vil sige, at begge parter er bundet af resultatet, ligesom hvis sagen var blevet afgjort af en dommer i en almindelig retssag.

Det er muligt i erhvervsaftaler at aftale voldgift både før og efter tvisten er opstået, jf. voldgiftslovens § 7. Det anbefales dog det klart at have en voldgiftsklausul på plads før der opstår evt. uenigheder. Det kan være sværere at nå til enighed, når først tvisten er opstået.

 

Har du spørgsmål til voldgift? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Erhvervsjuridisk rådgiver Thomas Kjær
Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.