Virksomhedsoverdragelser – Få hjælp i processen

Virksomhedsoverdragelser kan være en lang og kompleks proces, hvor interne og eksterne aktører bliver involveret. Omfanget afhænger af virksomhedens/selskabets størrelse, kompleksitet og driftsforhold.

Hos Raadgiver.dk kan vi blandt andet bistå dig med:

 • Erhvervsjuridisk bistand vedr. overdragelsesdokumenterne, gennemgang (due dilligence) og evt. ajourføring af selskabets juridiske forhold.

 • Overdragelse af virksomhed (ApS / A/S’er).
 • Virksomhedsoverdragelse med én eller flere medarbejdere, heriblandt f.eks. nøglemedarbejder.

 • Iagttagelse af gældende ret i forbindelse med virksomhedsoverdragelser (herunder bl.a. “Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” m.v.).

Virksomhedsoverdragelser uden overraskelser

Når du overvejer at købe eller sælge en virksomhed eller et selskab, er der juridiske overvejelser, du bør have i baghovedet. For at undgå ubehagelige overraskelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser som køber eller sælger, er det vigtigt at have en erhvervsjuridisk rådgiver og en revisor med i processen. På denne måde sikrer du, at du ikke møder ubehagelige overraskelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, både som køber og sælger.

Mulige situationer og overdragelsesformer (Mergers and Acquisitions (M&A))

 • Ønske om at sælge dit selskab.
 • Ønske om at opkøbe en anden virksomhed.
 • Forskellige former for fusion (Mergers).

Overdragelser kan enten være en anpartsoverdragelse (hvor ejerskabet overdrages) eller en aktivoverdragelse (hvor selskabets værdier overdrages) mellem køber og sælger.

 

Erfaren erhvervsjuridisk bistand

Vi har flere års erfaring med at bistå klienter, der ønsker at opkøbe andre virksomheder eller sælge deres livsværk. Afhængigt af transaktionens størrelse kan vi hjælpe med hele eller dele af processen, eventuelt i samarbejde med andre rådgivere, der typisk er involveret i processen.

Klient-eksempler inden for virksomhedsoverdragelser

Raadgiver.dk har hjulpet mange klienter med virksomhedsoverdragelser. Her er et par af vores klienter præsenteret som anonymiserede cases.

Køber A ejede et holdingselskab, hvorigennem vedkommende påtænkte at investere i andre virksomheder – herunder et start-up, der beskæftiger sig med IT og teknologi. Raadgiver.dk bistod i den forbindelse Køber A med rådgivning og erhvervsjuridisk bistand i forbindelse med købet af start-up’et. Dette indebar overdragelsesaftale samt overdragelse af ejerskabet. Som en del af rådgivningen blev nødvendige risici og muligheder overvejet i forbindelse med udfærdigelsen af overdragelsesdokumenterne.

Virksomhed B beskæftigede sig med marketing og overvejede at sælge dele af ejerskabet til en investeringsvirksomhed. I den forbindelse bistod Raadgiver.dk med rådgivning og erhvervsjuridisk bistand før, under og efter processen. Formålet var at sikre klarhed mellem parterne om, hvordan samarbejdet som ejere skulle fungere fremadrettet.

Køber C og D ønskede i fællesskab at købe et selskab, som beskæftigede sig med den private sundhedssektor. I den forbindelse bistod Raadgiver.dk med rådgivning og erhvervsjuridisk bistand til køberne før, under og efter processen. Formålet hermed var bl.a. at sikre klarhed mellem parterne, om vilkårene for overdragelsen og det samarbejde, de ønskede at etablere i hver deres geografiske område.

Har du brug for hjælp til virksomhedsoverdragelse?

Kontakt os herunder, og bliv ringet op til en uforpligtende samtale om, hvordan du som køber eller sælger sikrer en tryg og effektiv overdragelse.


  Erhvervsjuridisk rådgiver Thomas Kjær
  Thomas Hvid Kjær
  Erhvervsjurist
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: thomas@raadgiver.dk