Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?

I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs? Den nominelle værdi [...]

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?2023-06-29T09:58:39+02:00

Hvad er et incitamentsprogram?

Incitamentsprogrammer i en selskabsretlig kontekst Hvad er incitamentsprogrammer? Et incitamentsprogram er en aftale mellem et selskab og dets medarbejdere, som har til formål at motivere medarbejderne. Et incitamentsprogram består af en række værktøjer, som kan benyttes til at give deltagende personer i selskabet økonomisk interesse i virksomhedens udvikling. Man kan både lave individuelle ordninger, [...]

Hvad er et incitamentsprogram?2023-06-29T10:23:12+02:00

Hvad er en forretningsorden?

Forretningsorden Hvad er en forretningsorden, hvorfor skal man have den og hvem skal bruge den? En forretningsorden er et lovpligtigt dokument for anparts- og aktieselskaber med et bestyrelsesorgan, som har til formål at sætte rammerne for dette ledelsesorgans arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. Et anpartsselskabs og aktieselskabs ledelsesorganer har mange opgaver og ansvarsområder som følger af [...]

Hvad er en forretningsorden?2023-06-29T10:26:01+02:00

Hvad er en anpartsoverdragelse?

AnpartsoverdragelseHvad er en anpartsoverdragelse?En anpartsoverdragelse er i sin enkelthed køb og salg af ejerandele i et anpartsselskab (ApS). Det er altså en transaktion, der opstår hvis du har anparter i et ApS, som du gerne vil sælge til en køber - eller du kan stå på købersiden såfremt ønsket er at overtage anparter i et [...]

Hvad er en anpartsoverdragelse?2023-06-29T10:29:31+02:00

Hvad er kapitalklasser?

Udgangspunktet i selskabslovens § 45 er, at alle kapitalandele i aktie- eller anpartsselskaber har lige ret i det pågældende selskab. Det er dog muligt at lave forskel på kapitalejernes rettigheder gennem en vedtægtsbestemmelse, hvor man opdeler kapitalandelene i kapitalklasser. Hvorfor vil man opdele kapitalandele i kapitalklasser? Kapitalklasser er en måde at fordele værdien af [...]

Hvad er kapitalklasser?2023-06-29T10:31:38+02:00

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?

SelskabsdokumenterVed stiftelsen af et anpartsselskab følger det af selskabslovens § 25, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde oplysninger om de enkelte stiftere af anpartsselskabet, såsom navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde oplysninger om tegningskursen for kapitalandelene tidsfristen for tegning og indbetaling af selskabskapitalen, fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal [...]

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?2023-11-29T13:44:33+01:00

Hvad er en ejeraftale?

Ejeraftaler En ejeraftale er en aftale mellem ejerne i et anparts- eller aktieselskab om hvordan selskabet skal drives. Når to eller flere parter indgår i et ejerskab sammen, er de ofte på god fod, og selvom udgangspunktet er et godt samarbejde mellem selskabets ejere, er det en god idé med en ejeraftale, som kan [...]

Hvad er en ejeraftale?2023-06-29T10:39:42+02:00

Værd at vide om generalforsamlinger

Værd at vide om generalforsamlinger I denne opsummerende artikel får du nærmere kendskab til, hvad generalforsamlinger indebærer  i et anparts- og aktieselskab samt hvilke generelle forhold, som man bør iagttage i forbindelse med afholdelsen af sådan en i et selskab, f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Hvad er en generalforsamling? Når der skal [...]

Værd at vide om generalforsamlinger2023-06-29T10:42:11+02:00

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Men hvad er overkurs, underkurs og parikurs? Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil overordnet forklare hvad overkurs, underkurs og [...]

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?2023-06-29T13:22:15+02:00

Hvad er kapitalforhøjelse?

Hvad er kapitalforhøjelse? Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber og anpartsselskaber  Kapitalforhøjelse minder på mange måder om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil overordnet gennemgå: Hvad kapitalforhøjelse [...]

Hvad er kapitalforhøjelse?2023-06-29T10:52:37+02:00
Go to Top