Køb og salg af anparter: Hvad er en anpartsoverdragelse?

Anpartsoverdragelse En anpartsoverdragelse er i sin enkelthed køb og salg af ejerandele i et anpartsselskab (ApS). Det er altså en transaktion, der opstår hvis du har anparter i et ApS, som du gerne vil sælge eller står som køber og ønsker at overtage anparter i et ApS. Ved overdragelse af anparter er det anpartshaverne, [...]

Køb og salg af anparter: Hvad er en anpartsoverdragelse?2024-05-24T14:55:34+02:00

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?

Selskabsdokumenter Ved stiftelsen af et anpartsselskab følger det af selskabslovens § 25, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde oplysninger om de enkelte stiftere af anpartsselskabet, såsom navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer. Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde oplysninger om tegningskursen for kapitalandelene tidsfristen for tegning og indbetaling af selskabskapitalen, fra hvilken bestemt dato [...]

Stiftelse af et anpartsselskab (ApS) – Hvad kræver det?2024-05-24T14:57:36+02:00

Hvad er en forretningsorden, hvorfor er den vigtig og hvem skal bruge den?

Hvad er en forretningsorden? En forretningsorden er et lovpligtigt dokument, som har til formål at sætte rammerne for bestyrelsens arbejdsopgaver. Bestyrelsen har flere lovpligtige opgaver, men også en række andre opgaver hvor en forretningsorden kan være et redskab for bestyrelsen til at træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver. En forretningsorden skal sikre, [...]

Hvad er en forretningsorden, hvorfor er den vigtig og hvem skal bruge den?2024-05-24T14:58:14+02:00

Hvad er en kapitalklasse, og hvorfor laver man kapitalklasse A og B?

Udgangspunktet i selskabslovens § 45 er, at alle kapitalandele i et aktieselskab eller anpartsselskab – individuelt - har lige ret i selskabet. Det vil sige, at hver enkelt kapitalandel/ejerandel har samme rettigheder som de øvrige – som udgangspunkt. Det er dog muligt at lave forskel på kapitalejernes rettigheder gennem en vedtægtsbestemmelse, hvor kapitalandelene opdeles i [...]

Hvad er en kapitalklasse, og hvorfor laver man kapitalklasse A og B?2024-05-24T14:59:28+02:00

Ejeraftaler

Ejeraftaler En ejeraftale er en aftale mellem ejerne i et anparts- eller aktieselskab om hvordan selskabet skal drives. Når to eller flere parter indgår i et ejerskab sammen, er de ofte på god fod, og selvom udgangspunktet er et godt samarbejde mellem selskabets ejere, er det en god idé med en ejeraftale, som kan [...]

Ejeraftaler2024-05-24T15:00:11+02:00

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?

I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs? Den nominelle værdi er [...]

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?2024-02-07T13:36:43+01:00

Hvad er et incitamentsprogram?

Incitamentsprogrammer i en selskabsretlig kontekst Hvad er incitamentsprogrammer? Et incitamentsprogram er en aftale mellem et selskab og dets medarbejdere, som har til formål at motivere medarbejderne. Et incitamentsprogram består af en række værktøjer, som kan benyttes til at give deltagende personer i selskabet økonomisk interesse i virksomhedens udvikling. Man kan både lave individuelle ordninger, for [...]

Hvad er et incitamentsprogram?2024-02-07T13:43:04+01:00

Værd at vide om generalforsamlinger

Værd at vide om generalforsamlinger I denne opsummerende artikel får du nærmere kendskab til, hvad generalforsamlinger indebærer  i et anparts- og aktieselskab samt hvilke generelle forhold, som man bør iagttage i forbindelse med afholdelsen af sådan en i et selskab, f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Hvad er en generalforsamling? Når der skal afholdes [...]

Værd at vide om generalforsamlinger2024-02-07T13:49:18+01:00

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Men hvad er overkurs, underkurs og parikurs?Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil overordnet forklare hvad overkurs, underkurs og parikurs er, [...]

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?2024-02-07T14:16:19+01:00

Hvad er kapitalforhøjelse?

Hvad er kapitalforhøjelse?Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber og anpartsselskaber  Kapitalforhøjelse minder på mange måder om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil overordnet gennemgå: Hvad kapitalforhøjelse er, hvad vil [...]

Hvad er kapitalforhøjelse?2024-02-08T10:37:04+01:00
Go to Top