Ejeraftaler

En ejeraftale er en aftale mellem ejerne i et anparts- eller aktieselskab om hvordan selskabet skal drives. Når to eller flere parter indgår i et ejerskab sammen, er de ofte på god fod, og selvom udgangspunktet er et godt samarbejde mellem selskabets ejere, er det en god idé med en ejeraftale, som kan sætte rammerne for samarbejdet og dermed mindske eventuelle fremtidige konflikter samt fastsætte en proces for løsning heraf.

Hvorfor skal du lave en ejeraftale?

Ejeraftalen har til formål at regulere kapitalejernes gensidige rettigheder og forpligtelser i selskabet. Det kan derfor være en god idé allerede at lave ejeraftalen i forbindelse med etableringen af anparts- eller aktieselskabet, således at alle parter er enige om aftalens vilkår og procedurer for hvordan potentielle uenigheder skal løses. Det er bl.a. vigtigt med en ejeraftale hvis f.eks. en ejer ønsker at sælge sine ejerandele, eller hvis selskabet på et tidspunkt skal sælges, da disse scenarier på forhånd er reguleret i aftalen, og man dermed undgår unødige større konflikter.

Hvad skal en ejeraftale indeholde?

Der foreligger intet formelt krav til i dansk ret, at dit selskab skal have en ejeraftale. Det er dermed en almindelig privatretlig aftale som reelt set er uafhængig af selskabsloven. Ejeraftalen skal således udarbejdes så den tilpasses ejerkredsens specifikke behov, men også tager højde for selskabets drift i praksis.

Grundlæggende er det særligt følgende tre overordnede områder, som bør iagttages; penge, magt og exit, som man populært sagt kalder det. Nedenfor er der oplistet en række forhold som kan tages med i ejeraftalen. Listen er ikke udtømmende, men specielt disse kan være en god idé at overveje at inddrage i ejeraftalen.

 • Hvem skal udgøre selskabets ledelse og varetage den daglige drift?
 • Må kapitalejerne i selskabet investere eller deltage i, eller samarbejde med konkurrerende selskaber?
 • Skal selskabets øvrige parter have en forkøbsret i tilfælde af overdragelse af aktier/anparter?
 • Skal de øvrige parter have en købsret?
 • Hvordan skal aktier/anparter overdrages, i det tilfælde hvor en kapitalejer bliver ude af stand til at varetage sin stilling i selskabet – f.eks. på grund af sygdom eller opsigelse eller lignende?
 • Hvad skal konsekvensen være såfremt en kapitalejer væsentligt misligholder ejeraftalen?
 • Hvornår og i hvilket omfang skal der udbetales udbytte til kapitalejerne?
 • Skal der stilles krav om at kapitalejernes ejerandele i selskabet skal gøres til særeje?
 • Ønskes det, at der foretages nogle særlige forholdsregler for regnskab og revision?
 • Må kapitalejerne i selskabet pantsætte sine kapitalandele?
 • Skal der indføres særlige regler for visse beslutninger (og i så fald; hvilke?), når der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende selskabet?

Ovenfor er som nævnt blot nogle få af de forhold, som man bør overveje. I praksis er listen ofte langt længere og omfattende, men det kommer an på de ønsker og præferencer, som ejerkredsen har – samt den type virksomhed, som de driver.

Har du spørgsmål til ejeraftaler for ejere af aktieselskaber og anpartsselskaber? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Erhvervsjuridisk rådgiver Thomas Kjær
Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.