I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs?

Den nominelle værdi er den pålydende værdi af kapitalandelen. Det vil sige, at den ikke er påvirket af kurser. Tegningskursen herimod, bestemmer hvor meget de enkelte kapitalandele er værd, og dermed hvad det vil koste at tegne et givet antal kapitalandele.

Eksempel:

Lad os tage udgangspunkt i et anpartsselskab (ApS), som er stiftet med en nominel selskabskapital på 40.000 kr., fordelt i anparter á 1 kr., dvs. at der er 40.000 styks anparter i anpartsselskabet.

Du ønsker at erhverve 10 % af selskabet, hvorfor du tilbydes at erhverve nominelt 4.000 kr. anparter (40.000/100*10). Det bliver aftalt, at du skal betale 4.000 kr. for nominelt 4.000 anparter. Dette betyder, at du giver 1 kr. for hver anpart á 1 kr., altså en tegningskurs på 100 (4.000/4.000*100), også kaldet parikurs.

Anpartsselskabet skal altså forhøje selskabskapitalen nominelt 4.000 kr., fra nominelt 40.000 kr. til nominelt 44.000 kr. til en tegningskurs på 100.

Det kunne også være, at selskabet er blevet mere end 40.000 kr. værd siden det blev stiftede, og du skal derfor i stedet for betale 12.000 kr. for nominelt 4.000 anparter. Tegningskursen bliver nu 300 kr. (12.000/4.000*100). Du skal altså betale 3 kr. for hver anpart á nominelt 1 kr., hvilket betyder at der tegnes til en overkurs.

Anpartsselskabet skal stadig forhøje selskabskapitalen nominelt 4.000 kr. men nu sker tegningen af de nye kapitalandele til en tegningskurs på 300.

Tegningskursen er dermed også en betegnelse for selskabets indre værdi, og kan derfor påvirkes heraf. Hvorimod den nominelle værdi blot fortæller den værdi, som ejerne af selskabet investerede i selskabet. Dette betyder også, at den nominelle værdi kan angive hvor stor en andel hver ejer har i selskabet.

Har du spørgsmål til anparts- og aktieselskabers selskabskapital, herunder nominel værdi og tegningskurser? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.