Om Thomas Hvid Kjær

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Thomas Hvid Kjær has created 28 blog entries.

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?

I forbindelse med f.eks. stiftelsen af et anpartsselskab, et aktieselskab eller ved kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i et selskab skal der tages stilling til kapitalandelene i selskabet, både i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Her skal den nominelle værdi af kapitalandele angives samt tegningskursen. Men hvad er egentlig forskellen på nominel værdi og tegningskurs? Den nominelle værdi er [...]

Nominel værdi og tegningskurs; hvad er forskellen?2024-02-07T13:36:43+01:00

Hvad er et incitamentsprogram?

Incitamentsprogrammer i en selskabsretlig kontekst Hvad er incitamentsprogrammer? Et incitamentsprogram er en aftale mellem et selskab og dets medarbejdere, som har til formål at motivere medarbejderne. Et incitamentsprogram består af en række værktøjer, som kan benyttes til at give deltagende personer i selskabet økonomisk interesse i virksomhedens udvikling. Man kan både lave individuelle ordninger, for [...]

Hvad er et incitamentsprogram?2024-02-07T13:43:04+01:00

Kan man stille krav om coronapas til sine ansatte?

Ny lov vedtagetFolketinget har vedtaget en ny lov, som trådte i kraft d. 26. november 2021. Loven genindfører kravet om, at virksomheder kan kræve, at deres ansatte bliver testet for Covid-19 samt informerer virksomheden om testresultatet. Som noget nyt giver loven også mulighed for, at virksomheder kan stille krav om coronapas til sine ansatte samt [...]

Kan man stille krav om coronapas til sine ansatte?2024-02-07T14:08:03+01:00

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Men hvad er overkurs, underkurs og parikurs?Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil overordnet forklare hvad overkurs, underkurs og parikurs er, [...]

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?2024-02-07T14:16:19+01:00

Hvad er kapitalforhøjelse?

Hvad er kapitalforhøjelse?Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber og anpartsselskaber  Kapitalforhøjelse minder på mange måder om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil overordnet gennemgå: Hvad kapitalforhøjelse er, hvad vil [...]

Hvad er kapitalforhøjelse?2024-02-08T10:37:04+01:00

Gladsaxe Kommune kom i byretten for GDPR overtrædelse

GDPR overtrædelse i Gladsaxe Kommune  I 2018 blev fire arbejdscomputere stjålet fra rådhuset i Gladsaxe Kommune. På en af computerne var der lagret et regneark med personoplysninger på 20.620 borgere. Arbejdscomputeren var sikret med brugernavn og adgangskode, men yderligere sikkerhedsforanstaltninger var ikke iagttaget, hvilket var en GDPR-overtrædelse af kommunens egen sikkerhedspolitik. Syv borgere lagde [...]

Gladsaxe Kommune kom i byretten for GDPR overtrædelse2024-02-08T10:53:23+01:00

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig

En ændring af barselsreglerne er på vej. Et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke 9 ugers orlov til begge forældre, har sat Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforbund, DA, i gang med at forhandle en ny model for barselsreglerne i Danmark. Direktivet skal implementeres inden august 2022 og skal vedtages politisk. Men hvad betyder disse [...]

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig2024-02-08T11:00:49+01:00

Vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret

Arbejdsgiver risikerer, at medarbejders vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret I Danmark trådte en lov vedrørende vanvidskørsel i kraft med virkning fra d. 31. marts 2021. Loven går ud på, at bilister nu kan få beslaglagt og konfiskeret sin bil ved vanvidskørsel. De nye regler finder også anvendelse i de tilfælde, hvor en medarbejder kører [...]

Vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret2024-02-08T11:07:01+01:00

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. [...]

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?2024-02-08T11:14:32+01:00

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke - hvad betyder det for dig? Ved behandling af personoplysninger skal den dataansvarlige sikre sig, at der foreligger det nødvendige behandlingsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 og 9. Samtykke er en af de behandlingsgrundlag, den dataansvarlige kan anvende, hvis betingelserne for dette er opfyldt. Datatilsynet opdaterede sin vejledning om samtykke [...]

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke2024-02-08T11:23:47+01:00
Go to Top