Incitamentsprogrammer i en selskabsretlig kontekst

Hvad er incitamentsprogrammer?

Et incitamentsprogram er en aftale mellem et selskab og dets medarbejdere, som har til formål at motivere medarbejderne. Et incitamentsprogram består af en række værktøjer, som kan benyttes til at give deltagende personer i selskabet økonomisk interesse i virksomhedens udvikling. Man kan både lave individuelle ordninger, for ledelsen og nøglemedarbejdere, og kollektive ordninger for alle medarbejdere. Derudover kan man også, som et nyere selskab med begrænset kapital, lave en ordning som et alternativ til højere fast løn.

Warrants

Warrants, også kaldet tegningsoptioner, er en tegningsrettighed, som selskabet kan tilbyde en eller flere af dens medarbejdere. Dette betyder at medarbejderen på et nærmere fastsat tidspunkt kan få ret til at tegne aktier eller anparter i aktie- eller anpartsselskabet.
Warrantaftaler (/warrantagreements) er typisk betinget af en modningsperiode efter den er blevet tilbudt til medarbejderen, hvor det ikke er muligt at gøre brug af tegningsoptionen. Dette her kaldes også ”vestingperioden”. Efterfulgt kommer udnyttelsesperioden, hvor medarbejderen kan udnytte sin tegningsoption, også kaldet for ”exerciseperioden/exercisetidspunktet”.
For at et selskab kan tilbyde warrants, skal det i forbindelse med en generalforsamling tage beslutning om en kapitalforhøjelse eller efter tilladelse fra selskabets øverste ledelse beslutte at tilbyde warrants.
I forbindelse med udstedelse af warrants kræver det, at selskabet udarbejder en række selskabsretlige dokumenter, som skal bruges i forbindelse med generalforsamlingen.

Optioner

En option er også det, man kalder en køberettighed. Det er altså et ”løfte”, som giver ret, men ikke pligt, til at købe aktier eller anparter på et nærmere fastsat tidspunkt til en nærmere fastsat kurs. De aktier eller anparter, som tilbydes i en optionsaftale, er allerede eksisterende kapitalandele, hvorfor det ikke er nødvendigt, som ved warrants at ændre i vedtægter og kræver dermed heller ikke en generalforsamling. En optionsaftale er, sammenlignet med warrants, typisk mere enkel da den kræver mindre formalia.

Køb af ejerandele

Det er også muligt at tilbyde køb af ejerandele i selskabet, men med en vesting-klausul i form af en tilbagekøbsret. Vesting-klausulen betyder, at man skal ”optjene”, altså veste, ejerandelene over en periode. Det er op til kapitalejerne, hvor lang optjeningsperioden skal være.
Sådan en form for køb af ejerandele tilbydes typisk i anparts- og aktieselskaber, der befinder sig i opstartsfasen hvor det måske stadig ikke er en mulighed at give en konkurrencedygtig løn, eller hvis man har en nøglemedarbejder, som man gerne vil sikre sig, bliver selskabet ved at gøre denne til kapitalejer.
Tilbagekøbsretten fungerer således, at de personer der er omfattet af klausulen, skal optjene retten til at beholde deres ejerandele ved at arbejde i selskabet. Hvis personen fratræder eller misligholder sin stilling før optjeningsperioden er udløbet, kan de øvrige kapitalejere benytte deres tilbagekøbsret og dermed tilbagekøbe dennes ejerandele.

Har du spørgsmål til  incitamentsprogrammer i aktie- eller anpartsselskaber? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.