fbpx

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig

En ændring af barselsreglerne er på vej. Et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke 9 ugers orlov til begge forældre, har sat Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforbund, DA, i gang med at forhandle en ny model for barselsreglerne i Danmark. Direktivet skal implementeres inden august 2022 og skal vedtages politisk. Men hvad betyder [...]

By |2021-10-05T09:32:52+02:00oktober 5th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret

Arbejdsgiver risikerer, at medarbejders vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret I Danmark trådte en lov vedrørende vanvidskørsel i kraft med virkning fra d. 31. marts 2021. Loven går ud på, at bilister nu kan få beslaglagt og konfiskeret sin bil ved vanvidskørsel. De nye regler finder også anvendelse i de tilfælde, hvor en medarbejder kører vanvidskørsel [...]

By |2021-09-28T10:48:14+02:00september 28th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret, Erstatningsret|0 Kommentarer

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. [...]

By |2021-09-23T09:35:16+02:00september 23rd, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Kan man blive afskediget på grund af overvægt?

I slutningen af 2020 afsagde Vestre Landsret dom i en sag omhandlende, hvorvidt en dagplejer var blevet afskediget på grund af overvægt. Afskedigelsen var muligvis i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af medarbejderens svære overvægt. Dagplejeren var efter mange års arbejde hos den pågældende kommune blevet opsagt med den begrundelse, at antallet af børn [...]

By |2021-09-17T09:23:31+02:00juni 1st, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Når dine ansatte skal vaccineres – få styr på reglerne herom

I takt med at Danmark gradvist åbner op, undrer du dig måske over, hvordan du som arbejdsgiver bliver påvirket, når dine ansatte får muligheden for at takke ja til en Covid-19-vaccine. Denne artikel belyser, om dine ansatte har krav på at få fri, når de skal vaccineres.  Dertil belyser artiklen om du som arbejdsgiver [...]

By |2021-09-17T09:19:26+02:00maj 25th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Opsigelse af ansat med fødselsdepression – er det lovligt?

Østre landsret afsagde d. 26. februar 2021 en dom, hvor retten fandt, at en virksomheds opsigelse af en ansat med fødselsdepression, var i strid med ligebehandlingsloven. Kort efter medarbejderens fødsel fik hun en fødselsdepression, hvorfor barnets far måtte overtage barselsorloven. Hendes arbejdsplads registrerede, at barselsorloven var ophørt, og at hun var sygemeldt. Medarbejderen blev efter [...]

By |2021-05-28T14:10:45+02:00maj 19th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

30 minutters sammenhængende pause – er det et krav?

Afgørelse i sag om lønmodtageres krav på 30 minutters sammenhængende pause. Østre Landsret traf i november 2020 afgørelse i en sag som omhandlede, hvorvidt en arbejdsgiver havde handlet i strid med Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet ved at undlade at give en ansat en sammenhængende pause på 30 minutter. Fagforeningens påstand var, [...]

By |2021-09-17T09:20:25+02:00maj 10th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Covid-19 har betydning for sygedagpenge

Covid-19 har betydet ændringer på mange juridiske områder - heriblandt arbejdsretten. Covid-19 har betydning for refundering af sygedagpenge. Ændringerne har blandt andet vist sig i forhold til arbejdsgivers ret til sygedagpenge. Denne artikel giver et overblik over, hvilken lovgivning der er på området, hvilke midlertidige ændringer der er foretaget i forbindelse med Covid-19, samt hvilken [...]

By |2021-05-28T14:11:54+02:00maj 4th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer

Må en arbejdsgiver afskedige en barslende?

Afgørelse i sag om afskedigelse af barslende. Højesteret afsagde d. 2. september 2020 en dom omhandlende, hvorvidt en afskedigelse af en barslende var i strid med ligebehandlingsloven. Den barslende blev afskediget kort efter, hun kom tilbage på arbejdet. Herefter blev det gjort gældende, at det var i strid med ligebehandlingsloven. Men må en arbejdsgiver [...]

By |2021-05-28T14:13:03+02:00april 26th, 2021|Arbejds- & Ansættelsesret|0 Kommentarer