Lovændring af forskelsbehandlingsloven. Er alder bare et tal?

Må man ikke længere spørge om alder? Tilbage i sommeren 2022 blev der foretaget en lovændring i den ellers temmelig omfattende forskelsbehandlingslov. Den forbyder nu arbejdsgiver at indhente oplysninger om jobansøgers alder ved ansøgningsprocessen. Lovgivningen før Det fremgik af den tidligere forskelsbehandlingslov, at der er forbud mod at diskriminere mod alder, samt f.eks. seksuel [...]

Lovændring af forskelsbehandlingsloven. Er alder bare et tal?2024-05-24T15:00:37+02:00

Guide til ansættelseskontrakter

At forstå udarbejdelsen, anvendelsen og ændringerne i ansættelseskontrakter kan være en svær størrelse. Vi har i denne forbindelse udarbejdet følgende materiale til dig, der forklarer de enkelte punkter i en ansættelseskontrakt, og hvad du som arbejdsgiver eller medarbejder skal være opmærksom på. Punkterne vil slavisk gennemgå, hvordan en nogenlunde standart ansættelseskontrakt ser ud samt punkternes [...]

Guide til ansættelseskontrakter2024-02-07T12:42:05+01:00

Lovændring – Stemmer dine ansættelsesforhold overens?

En længere række nye regler træder i kraft d. 1 juli 2023 i lov om ansættelsesbeviser, har du styr på de nye ansættelsesforhold, dine medarbejdere har ret til? Baggrunden for lovændringerne er en forpligtelse for implementering i dansk ret af bestemmelserne fra arbejdsvilkårsdirektivet fra EU-retten. Tidsfrist for væsentlige forhold i kontrakten er sænket til 7 [...]

Lovændring – Stemmer dine ansættelsesforhold overens?2024-02-07T13:26:27+01:00

Nye regler om barselsorlov fra d. 2. august 2022

Nye regler om barselsorlov gælder for børn født fra d. 2. august 2022 – hvordan påvirker reglerne dig? Er du klar over, hvordan ændringen af reglerne om barselsorlov i EU påvirker dig? Kender du som virksomhed eller medarbejder dine nye rettigheder og forpligtelser? Få et indblik i artiklen herunder. Direktivet om balance mellem arbejdsliv og [...]

Nye regler om barselsorlov fra d. 2. august 20222024-02-07T13:57:35+01:00

Kan man stille krav om coronapas til sine ansatte?

Ny lov vedtagetFolketinget har vedtaget en ny lov, som trådte i kraft d. 26. november 2021. Loven genindfører kravet om, at virksomheder kan kræve, at deres ansatte bliver testet for Covid-19 samt informerer virksomheden om testresultatet. Som noget nyt giver loven også mulighed for, at virksomheder kan stille krav om coronapas til sine ansatte samt [...]

Kan man stille krav om coronapas til sine ansatte?2024-02-07T14:08:03+01:00

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig

En ændring af barselsreglerne er på vej. Et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke 9 ugers orlov til begge forældre, har sat Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforbund, DA, i gang med at forhandle en ny model for barselsreglerne i Danmark. Direktivet skal implementeres inden august 2022 og skal vedtages politisk. Men hvad betyder disse [...]

Ændring af barselsreglerne – sådan påvirker det dig2024-02-08T11:00:49+01:00

Vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret

Arbejdsgiver risikerer, at medarbejders vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret I Danmark trådte en lov vedrørende vanvidskørsel i kraft med virkning fra d. 31. marts 2021. Loven går ud på, at bilister nu kan få beslaglagt og konfiskeret sin bil ved vanvidskørsel. De nye regler finder også anvendelse i de tilfælde, hvor en medarbejder kører [...]

Vanvidskørsel kan få firmabilen konfiskeret2024-02-08T11:07:01+01:00

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. [...]

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?2024-02-08T11:14:32+01:00

Kan man blive afskediget på grund af overvægt?

I slutningen af 2020 afsagde Vestre Landsret dom i en sag omhandlende, hvorvidt en dagplejer var blevet afskediget på grund af overvægt. Afskedigelsen var muligvis i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af medarbejderens svære overvægt. Dagplejeren var efter mange års arbejde hos den pågældende kommune blevet opsagt med den begrundelse, at antallet af børn i [...]

Kan man blive afskediget på grund af overvægt?2024-02-08T11:46:02+01:00

Når dine ansatte skal vaccineres – få styr på reglerne herom

I takt med at Danmark gradvist åbner op, undrer du dig måske over, hvordan du som arbejdsgiver bliver påvirket, når dine ansatte får muligheden for at takke ja til en Covid-19-vaccine. Denne artikel belyser, om dine ansatte har krav på at få fri, når de skal vaccineres. Dertil belyser artiklen om du som arbejdsgiver kan [...]

Når dine ansatte skal vaccineres – få styr på reglerne herom2024-02-08T11:50:33+01:00
Go to Top