Afgørelse fra EU-domstolen om mænds ret til supplerende barselsorlov

Har mænd ret til supplerende barselsorlov?EU-domstolen har for nyligt afsagt dom vedrørende retsstillingen i de tilfælde, hvor det fremgår af overenskomsten, at alene kvindelige medarbejdere har ret til supplerende barselsorlov. Sagen angik en mandlig medarbejder, der ved udløbet af orloven henvendte sig til sin arbejdsgiver med en forespørgsel på supplerende orlov. Arbejdsgiveren afviste dette. Begrundelsen var, at det alene var kvindelige medarbejdere, der var berettiget til supplerende orlov efter overenskomsten. Den mandlige medarbejder mente, at det var diskrimination i strid med ligebehandlingsloven. Han lagde derfor sag an mod arbejdsgiveren. Men har mænd ret til supplerende barselsorlov?

Læs mere om sagen og afgørelsen herunder.

Ligebehandlingsloven

Loven udspringer af et EU-direktiv og har til formål at beskytte lønmodtagere mod diskrimination på arbejdsmarkedet på grund af køn. Det følger af ligebehandlingslovens § 1, at loven beskytter ved både direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination foreligger, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver i en tilsvarende situation, jf. § 1, stk. 2. Indirekte diskrimination forligger derimod, hvor en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af et andet køn, medmindre det er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det, er hensigtsmæssigt og nødvendigt, jf. § 2, stk. 3.

Domstolens afgørelse og begrundelse

Så har mænd ret til supplerende barselsorlov?

EU-domstolen kom i sagen frem til, at kvinder godt kan tilbydes supplerende orlov. I så fald skal det være begrundet i kvindens biologiske tilstand, samt det særlige forhold hun har til sit barn i perioden efter fødslen. Domstolen bemærkede, at adgangen for kvinder til supplerende orlov alene gælder hvor:

  • Orloven er direkte forbundet med beskyttelsen af kvindens biologiske tilstand samt det særlige forhold med barnet efter fødslen
  • Orloven ikke er længere end det nødvendige for at beskytte det ovenstående
  • Ordningen for orloven beskytter kvinden mod afskedigelse og dårligere vilkår

Hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det kan være ulovligt også at give mandlige medarbejdere længere barselsorlov. Dette er tilfældet, da den mandlige medarbejder i så fald vil få en længere barselsorlov, end hvad mænd har krav på efter barselsloven. EU-domstolen fastlægger med ovenstående dom særlige krav til, at der kan gives supplerende orlov. Dette er blandt andet, at den supplerende orlov skal være begrundet i den biologisk tilstand. Da mænd ikke er i den samme situation og tilstand, som kvinder er efter fødslen, kan de samme biologiske hensyn ikke finde anvendelse på mænd.

Du skal som arbejdsgiver også være opmærksom på, at det kan være diskrimination at give de mandlige medarbejdere samme supplerende orlov som kvinder, der har født. Fordi mændene i så fald vil få mere orlov end kvinden i relation til lovens minimum.

Du kan læse mere om ansættelsesret her.

Står du og mangler hjælp til en konkret sag angående ligebehandling på grund af køn eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, står vi i Raadgiver.dk klar til at hjælpe

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.