En ændring af barselsreglerne er på vej. Et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke 9 ugers orlov til begge forældre, har sat Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforbund, DA, i gang med at forhandle en ny model for barselsreglerne i Danmark. Direktivet skal implementeres inden august 2022 og skal vedtages politisk. Men hvad betyder disse regler for dig som arbejdsgiver?

Reglerne i dag

I dag er reglerne efter barselsloven udformet således, at moderen kan gå på barsel 4 uger inden den forventede fødsel. Herefter har forældrene ret til 48 ugers barsel. 14 af disse uger er øremærket kvinden og 2 er øremærket faderen (fædreorlov). De øremærkede uger betyder, at det ligger fast, hvor mange uger forældrene hver især kan holde barsel. Disse uger kan altså ikke overføres imellem forældrene, og afholdes de øremærkede barselsuger ikke, bortfalder de. Dernæst har forældrene ret til 32 ugers barsel (forældreorlov), som ikke er øremærket. Men disse tildeles som udgangspunkt til moderen, hvorfor forældrene aktivt skal vælge, hvis noget af forældreorloven skal tildeles faderen.

De nye regler hvis ændring af barselsreglerne vedtages

Aftalen, som DA og FH er nået til enighed omkring, gør i højere grad op med den skævhed, der ligger i, at moderen har ret til mere barsel end faderen. Hvis aftalen bliver vedtaget politisk, vil det betyde, at moderen fortsat kan gå på barsel 4 uger inden den forventede fødsel. Ændringerne består i, at begge forældre hver har 11 ugers øremærket barsel efter fødslen. De resterende 26 uger vil ikke være øremærkede, hvorfor de stadig kan overføres imellem forældrene. Disse uger vil fra start være ligeligt fordelt mellem moderen og faderen, hvorfor en overførsel vil kræve, at forældrene foretager sig noget aktivt.

Minimumsdirektiv

Det bagvedliggende EU-direktiv er et minimumsdirektiv, hvorfor det er op til medlemslandene selv at vurdere, om de ønsker at stille forældrene endnu mere lige i forhold til afholdelse af barsel. Aftalen mellem DA og FH lever kun akkurat op til direktivets regler om de 11 ugers øremærkede barsel, hvorfor aftalen har givet anledning til kritik fra fagforeningerne.

Hvad betyder en ændring af barselsreglerne for dig som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver er det vigtigt at være klar over, at der inden for en kortere tidshorisont vil komme en ændring af barselsreglerne, så lovgivningen bliver overholdt på din arbejdsplads. Det er også en god ide som arbejdsgiver at gøre sig nogle tanker omkring, hvad sådanne ændringer kan indebære, da det potentielt kan betyde, at fædrene er længere tid på barsel, hvis de benytter de øremærkede barselsuger, så ugerne ikke bortfalder.

Står du og mangler afklaring i forhold til barselsreglerne, ønsker du at blive klogere på, hvad det kan betyde for din virksomhed eller har du spørgsmål til noget helt tredje, så kontakt Raadgiver.dk til en uforpligtende samtale.

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.