Ny lov vedtaget

Kan man stille krav om coronapas til sine ansatte?Folketinget har vedtaget en ny lov, som trådte i kraft d. 26. november 2021. Loven genindfører kravet om, at virksomheder kan kræve, at deres ansatte bliver testet for Covid-19 samt informerer virksomheden om testresultatet. Som noget nyt giver loven også mulighed for, at virksomheder kan stille krav om coronapas til sine ansatte samt anvendelse af selvtest på arbejdspladsen. De nye regler gælder frem til d. 11. december 2021 med mulighed for forlængelse.

Baggrund og formål

Den nye lov bygger på en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Den har til formål at sikre en fortsat drift og sikkerhed på arbejdspladsen.

Krav om coronapas til ansatte

Loven giver mulighed for at indføre krav om coronapas til sine ansatte. Virksomheder kan altså pålægge sine medarbejdere at vise coronapas på arbejdet, hvis en række betingelser er opfyldt, og så længe Covid-19 bliver betragtet som en samfundskritisk sygdom. Betingelserne lyder som følger:

  • Virksomheder skal skriftligt informere medarbejdere på arbejdspladsen om, at der indføres krav om coronapas og begrundelsen for, at kravet indføres.
  • Hvis krav om visning af coronapas indebærer, at medarbejderne også skal teste sig selv, skal virksomheden sørge for, at dette foregår på betryggende vis. Selvtests skal foregå i arbejdstiden, så vidt det er muligt.
  • Virksomheden skal overholde hørings- og informationskrav, som gælder i medfør af lovgivning og overenskomster.

Som arbejdsgiver kan du nøjes med at bruge begrundelsen, at Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Krav om test

Virksomheder kan med loven pålægge sine ansatte at blive testet for Covid-19 og oplyse virksomheden om testresultatet. Dette var før ikrafttrædelsen af nærværende lov reguleret i en særlov, der nu er udløbet. Den nye lov regulerer som noget nyt, at medarbejdere kan bruge CE-godkendte selvtests på arbejdspladsen til at opfylde kravet om at blive testet.

Derudover gælder, at medarbejdere, der er vaccinerede eller har været smittet med Covid-19 tidligere, ikke kan pålægges at blive testet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde dette, for eksempel i tilfælde af større smitteudbrud på arbejdspladsen.

Dette skal du som arbejdsgiver være opmærksom på

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at de nye regler angående krav om coronapas til ansatte, ikke giver virksomheder lov til at behandle de personoplysninger, som virksomheder bliver bekendte med i forbindelse med de ansattes forevisning af coronapas. Dette betyder, at du som arbejdsgiver ikke må registrere oplysningen digitalt eller i et register i øvrigt. Du må som arbejdsgiver heller ikke videregive oplysningen, da dette ligeledes vil betragtes som en behandling, ligesom flere andre foretagender vil betragtes som behandling af personoplysninger.

Derudover skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at betingelserne er forskellige ved henholdsvis krav om test og coronapas, hvorfor det er vigtigt, at du behandler dette forskelligt.

I Raadgiver.dk har virksomheder henvendt sig til os med henblik på juridisk bistand i forbindelse med, at sådanne selvpodningskits skal på markedet, og vi har derfor erfaring med dette. Der findes nu udbydere på markedet, der automatisk kan fremsende testresultatet som et digitalt certifikat, hvorfor dette kan anbefales.

Du kan også læse mere om generel ansættelsesret her.

Står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, angående hvad du som arbejdsgiver kan pålægge dine medarbejdere eller andet, står vi i Raadgiver.dk klar til at hjælpe.

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.