Nye regler om barselsorlov gælder for børn født fra d. 2. august 2022

– hvordan påvirker reglerne dig?

Er du klar over, hvordan ændringen af reglerne om barselsorlov i EU påvirker dig? Kender du som virksomhed eller medarbejder dine nye rettigheder og forpligtelser? Få et indblik i artiklen herunder.

Direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv ændrer de danske barselsregler. Reglerne finder anvendelse fra d. 1. juli 2022, hvor børn, der er født eller modtaget efter d. 2. august, vil være omfattet.

Reglerne omfatter den såkaldte 24-24-model, hvor udgangspunktet er, at begge forældre har lige meget barselsorlov efter fødslen på 24 uger hver. De fordelte uger til forældrene er de samme som under de tidligere regler – nemlig 4 uger før fødslen og 48 uger efter fødslen.

Udgangspunktet er, at hver forælder har 11 ugers barsel, der ikke kan overføres mellem parterne, samt 13 uger der godt kan overføres. De 11 ugers øremærket barsel skal som udgangspunkt afholdes indenfor barnets første år, gøres dette ikke, går ugerne tabt. Der er dog en undtagelse hertil, hvis forælderen er forhindret i at afholde øremærket barsel indenfor det 1. år, og hvis der forelægger særlige omstændigheder hertil, kan medarbejderens orlov afholdes indenfor de første 3 år af barnets levetid eller modtagelse.

Barselsorlovs-ugerne fordeles efter modellen under:

Moderens orlov:

Moderen har særlige rettigheder i form af 4 ugers graviditetsorlov før den forventede terminsdato.

Moderen har 2 ud af 10 ugers øremærket barselsdagpenge efter fødslen af barnet, de resterende 8 uger kan overdrages til den anden forældre. 10 uger efter fødslen har moderen ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor igen 9 af ugerne er øremærket til hende.

Med disse uger ender moderen med de 4 ugers graviditetsorlov og samlet 24 ugers barsels- og forældreorlov.

Faderens/medmoderens orlov:

Ved barnets fødsel får faderen/medmoderen 2 ugers øremærket forældreorlov, der som udgangspunkt skal afholdes i forbindelse med barnets fødsel. Faderen/medmoderen har hermed 22 ugers barsel tilbage, hvor 9 af disse uger er øremærket denne forælder, de resterende 13 uger kan hermed helt eller delvist overføres til moderen.

Med disse uger ender faderen/medmoderen med de 24 ugers orlov.

Soloforældre og LGBT+-familier:

Nye regler træder ligeledes i kraft for bl.a. soloforældre og LGBT+-familier d. 1. december 2023 om børn født eller modtaget fra d. 1. januar 2024 og fremefter. Den ikke-øremærkede orlov kan med de nye regler tildeles en nærtstående, der ikke er forældre til barnet.

Hvorfor ændres barselsreglerne?

Det ønskes fra lovgivers side at imødegå de problematikker, som kvinder kan opleve på arbejdsmarkedet ift. løn, pension og karriere, hvorfor man vil forsøge at få flere fædre til at holde mere orlov. Dette skulle gerne medføre, at parterne bliver mere økonomisk lige, og kvinder får større forhandlingsstyrke på arbejdsmarkedet.

Hvordan skal du som arbejdsgiver forholde dig?

Det er vigtigt, at dine kommende ansættelseskontrakter afspejler de nye regler om barsel. Herudover kan din virksomheds barselspolitik ændres for at fremme ligestillingen, som de nye regler ændres for.

Du kan læse mere om generel ansættelsesret her.

Har du spørgsmål til de nye barselsregler? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.