Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke – hvad betyder det for dig?
Ved behandling af personoplysninger skal den dataansvarlige sikre sig, at der foreligger det nødvendige behandlingsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 og 9. Samtykke er en af de behandlingsgrundlag, den dataansvarlige kan anvende, hvis betingelserne for dette er opfyldt. Datatilsynet opdaterede sin vejledning om samtykke som behandlingsgrundlag i maj 2021, og du kan læse mere om dette nedenfor.

Offentlige myndigheder

En af betingelserne for at anvende samtykke som behandlingsgrundlag er, at samtykket er afgivet frivilligt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 11. Hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den dataansvarlige, som for eksempel mellem en offentlig myndighed og en borger, kan samtykke normalt ikke anvendes. Dette fordi det ofte ikke vil anses for at været afgivet frivilligt. Ulige partsforhold kan tillige opstå i andre relationer, hvor der foreligger den omtalte grad af skævhed mellem den registrerede og den dataansvarlige.

Det er blandt andet vedrørende offentlige myndigheder, at der er sket en opdatering i Datatilsynets vejledning. Hvis borgerens afvisning af at give samtykke reelt er uden betydning for myndighedens sagsbehandling af en ydelse eller tilladelse til borgeren, vil samtykke som behandlingsgrundlag kunne anvendes. Også selvom der er en klar skævhed mellem de to parter. Et eksempel på dette kan være et tilbud fra kommunen om at sende en SMS til borgeren i forbindelse med afhentning af storskrald. I dette tilfælde vil det ikke have indflydelse på, hvorvidt skraldet bliver hentet eller ej, om den registrerede giver sit samtykke. Derfor kan samtykke anvendes i sådan situation.

Scrolling og swiping

En anden af betingelserne for anvendelse af samtykke som behandlingsgrundlag er, at viljetilkendegivelsen skal være utvetydig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 11. Dette vil sige, at tilkendegivelsen ikke må give anledning til tvivl om, hvorvidt der er afgivet et samtykke.

Et swipe kan være en måde den registrerede afgiver samtykke på. Men det kræver, at de nødvendige oplysninger stilles til rådighed og at det fremgår klart, at bevægelserne er udtryk for samtykke fra den registrerede.

I den opdaterede vejledning fra Datatilsynet fremgår, at scrolling og swiping igennem en hjemmeside eller anden tilsvarende brugeraktivitet derimod ikke kan anses for en utvetydig viljestilkendegivelse. Årsagen til dette er, at det er vanskeligt at skelne denne handling fra anden brugeraktivitet. Derfor kan handlingen ikke anses for et samtykke.

Dette betyder, at et swipe efter en konkret vurdering kan opfylde kravene til samtykke i GDPR, men at scrolling og swiping igennem en hjemmeside eller anden brugeraktivitet aldrig vil opfylde kravene til samtykke.

En anden ting er, at det ligeledes vil være svært for den registrerede at trække sit samtykke tilbage lige så nemt, som det var at afgive samtykke. Dette er også en betingelse efter databeskyttelsesforordningen art. 7, stk. 3.

Dette betyder opdateringen af vejledningen om samtykke for dig

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke og ændringerne betyder, at de offentlige myndigheder har fået en videre adgang til at anvende samtykke som behandlingsgrundlag. For private arbejdsgivere betyder ændringerne, at et scrol eller swipe igennem en hjemmeside ikke kan anses som et gyldigt samtykke efter GDPR.

Du kan også læse mere om persondata her.

Står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag? Fx angående kravene til samtykke som behandlingsgrundlag eller andet, står vi i Raadgiver.dk klar til at hjælpe. Vi kan både hjælpe dig med at hjemle dine behandlinger, men også klarlægge, hvor længe og hvordan, du mest hensigtsmæssigt behandler den personhenførbar data

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.