Afgørelse i sag om afskedigelse af barslende.

Højesteret afsagde d. 2. september 2020 en dom omhandlende, hvorvidt en afskedigelse af en barslende var i strid med ligebehandlingsloven. Den barslende blev afskediget kort efter, hun kom tilbage på arbejdet. Herefter blev det gjort gældende, at det var i strid med ligebehandlingsloven.

Men må en arbejdsgiver afskedige en barslende?
Læs mere om lovgivningen på området herunder.

Beskyttelsen af gravide og barslende i ligebehandlingsloven

Efter ligebehandlingsloven § 9 gælder, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder, fordi denne har været fraværende i forbindelse med graviditet, eller fordi denne har fremsat krav om udnyttelsen af retten til fravær efter barselsloven. En arbejdsgiver må heller ikke behandle en medarbejder mindre gunstigt på grund af dennes graviditet, barsel eller adoption. Beskyttelsen starter fra undfangelse og frem til, at orloven er afviklet. I denne periode gælder der en omvendt bevisbyrde. Det betyder, at hvis en medarbejder bliver afskediget i denne periode, er det arbejdsgiveren som må bevise, at afskedigelsen ikke har noget med barselsfraværet eller graviditeten at gøre. Beskyttelsen gælder også, hvis en afskedigelse sker umiddelbart efter en medarbejders tilbagevenden på arbejdspladsen. Såfremt beslutningen er truffet i tiden mellem undfangelse og afviklingen af orloven.

Højesterets resultat og begrundelse

Højesteret slog fast, at beslutningen om afskedigelse var truffet under barslen, selvom den barslende først blev opsagt efter barslen, hvorfor der gjaldt en omvendt bevisbyrde, som arbejdsgiveren måtte løfte.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at selvom der gælder en omvendt bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver afskediger en gravid eller barslende, så kan det alligevel være lovligt at afskedige medarbejderen, hvis afskedigelsen er sagligt begrundet, og arbejdsgiveren kan bevise dette. Hvis en arbejdsgiver påtænker at afskedige en gravid eller en barslende, kan denne med fordel udarbejde et opsigelsen af den barslende, så dette kan bruges som bevis for den saglige afskedigelse.

Læs mere om ansættelsesret her.

Står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, angående en påtænkt afskedigelse eller andet, står vi klar til at hjælpe

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.