Gladsaxe Kommune kom i byretten for GDPR overtrædelse

GDPR overtrædelse i Gladsaxe Kommune  I 2018 blev fire arbejdscomputere stjålet fra rådhuset i Gladsaxe Kommune. På en af computerne var der lagret et regneark med personoplysninger på 20.620 borgere. Arbejdscomputeren var sikret med brugernavn og adgangskode, men yderligere sikkerhedsforanstaltninger var ikke iagttaget, hvilket var en GDPR-overtrædelse af kommunens egen sikkerhedspolitik. Syv borgere lagde [...]

Gladsaxe Kommune kom i byretten for GDPR overtrædelse2024-02-08T10:53:23+01:00

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke - hvad betyder det for dig? Ved behandling af personoplysninger skal den dataansvarlige sikre sig, at der foreligger det nødvendige behandlingsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 og 9. Samtykke er en af de behandlingsgrundlag, den dataansvarlige kan anvende, hvis betingelserne for dette er opfyldt. Datatilsynet opdaterede sin vejledning om samtykke [...]

Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke2024-02-08T11:23:47+01:00

GDPR og hjemmearbejde

GDPR på hjemmekontoret I forbindelse med Covid-19 har en stor del af befolkningen på det danske arbejdsmarked rykket sin sædvanlige arbejdsplads hjem i det private, og det tyder på, at hjemmearbejde i nogen grad er kommet for at blive. Det kan give nogle udfordringer i forhold til GDPR. Det har bl.a. betydet, at der er [...]

GDPR og hjemmearbejde2024-02-08T11:35:09+01:00

Overførsel af persondata til Storbritannien bliver nemmere

Overførsel af persondata til Storbritannien bliver nemmere, da Storbritannien godkendes af Europa-kommissionen som "sikkert tredjeland".TredjelandsoverførslerVed ”tredjeland” forstås overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, og tredjelandsoverførsler kaldes også internationale overførsler. I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU, er GDPR’s regler om internationale overførsler blevet relevante ved overførsel af personoplysninger til Storbritannien. Behandling af personoplysninger [...]

Overførsel af persondata til Storbritannien bliver nemmere2024-02-08T11:40:23+01:00

Podcast med Openli og Raadgiver.dk

Om podcasten I denne podcast taler vi med Stine Mangor Tornmark fra Openli og kommer med tips til, hvad du skal være opmærksom på, når du starter en online virksomhed eller webshop. Om Openli Openli hjælper virksomheder med at blive gode "databorgere" ved at gøre overholdelse af markedsføring- og persondatalovgivningen enkelt. Du kan finde en [...]

Podcast med Openli og Raadgiver.dk2024-03-13T09:46:54+01:00
Go to Top