Overførsel af persondata til Storbritannien bliver nemmere, da Storbritannien godkendes af Europa-kommissionen som “sikkert tredjeland”.

Tredjelandsoverførsler

Overførsel af persondata til Storbritannien

Ved ”tredjeland” forstås overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, og tredjelandsoverførsler kaldes også internationale overførsler. I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU, er GDPR’s regler om internationale overførsler blevet relevante ved overførsel af personoplysninger til Storbritannien. Behandling af personoplysninger kræver et behandlingsgrundlag, også kaldet en hjemmel, uanset om der er tale om en international overførsel eller en national behandling af personoplysninger. Ved tredjelandsoverførsler gælder, at der enten skal være en tilstrækkelighedsafgørelse fra EU-kommissionen, et overførselsgrundlag gældende for de ”usikre tredjelande” eller at overførslen falder ind under undtagelsen i GDPR, hvor der ikke er krav om et overførselsgrundlag.

Overførsel af persondata til Storbritannien

Europa-kommissionen har godkendt Storbritannien som værende et ”sikkert tredjeland”, hvilket betyder, at overførsel af persondata til Storbritannien bliver nemmere, da virksomheder nu frit kan overføre persondata dertil uden at skulle opnå en specifik godkendelse. En sådan godkendelse kaldes også en tilstrækkelighedsafgørelse, hvori der ligger, at Europa-kommissionen vurderer, at det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger. På nuværende tidspunkt har Europa-kommissionen godkendt 11 lande udenfor EU.

Hvad skal du som virksomhed være klar over?

Som virksomhed er det vigtigt at være klar over, at ikke alle internationale overførsler af personoplysninger er godkendt af Europa-kommissionen. Lande som ikke er godkendt af EU-kommissionen betegnes ”usikre tredjelande”. Det betyder helt konkret, at reglerne divergerer alt efter, hvilket land, der overføres personoplysninger til, og hvilke omstændigheder der gør sig gældende. Hos Raadgiver.dk anbefaler vi, at du før en overførsel som minimum får klarlagt:

  • Hvilket tredjeland der overføres personoplysninger til?
  • Hvilket overførselsgrundlag kan anvendes?
  • Er oplysningsforpligtelserne opfyldt?
  • Er der et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau?

Du kan også læse mere om persondata her.

Hvis du står og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, har generelle spørgsmål eller noget helt tredje, så kontakt os, vi er klar til at hjælpe.

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.