Østre landsret afsagde d. 26. februar 2021 en dom, hvor retten fandt, at en virksomheds opsigelse af en ansat med fødselsdepression, var i strid med ligebehandlingsloven.

Kort efter medarbejderens fødsel fik hun en fødselsdepression, hvorfor barnets far måtte overtage barselsorloven. Hendes arbejdsplads registrerede, at barselsorloven var ophørt, og at hun var sygemeldt. Medarbejderen blev efter et halvt års tid efter sygemeldingen opsagt på grund af for langt sygefravær.

Virksomheden havde ved opsigelsen lagt vægt på medarbejderens fravær fra det tidspunkt, hvor faren overtog barselsorloven, til opsigelsestidspunktet.

Beskyttelsen i ligebehandlingsloven

Det fremgår af ligebehandlingslovens § 1, stk. 2, 2. pkt., at direkte forskelsbehandling på grund af køn foreligger herunder ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvindens 14 ugers fravær efter fødslen. Beskyttelsen betyder, at en arbejdsplads ikke kan lægge vægt på sygefravær i de første 14 uger efter fødslen, selvom kvinden ikke er på barselsorlov.

Er opsigelse af en ansat med fødselsdepression i strid med ligebehandlingsloven?

Landsrettens resultat og begrundelse

Østre landsret kom frem til, at virksomheden ved opsigelsen ikke kunne lægge vægt på medarbejderens sygefravær, da sygefraværet i de første 14 uger efter fødslen var fødselsbetinget. Derfor skulle arbejdspladsen betale medarbejderen en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Hvad betyder denne dom for dig som arbejdsgiver?

Dommen er interessant, fordi Østre landsret giver den kvindelige medarbejder en beskyttelse mod opsigelse i den periode, hvor hun kunne have holdt barselsorlov, dvs. 14 uger efter fødslen, fordi afbrydelsen af barselsorloven var fødselsrelateret. Dette er ny praksis.

Dette er vigtigt at være opmærksom på som arbejdsgiver, da man ellers kan blive pålagt at betale en godtgørelse af en stor størrelsesorden til den diskriminerede medarbejder.

Læs mere om ansættelsesret her.

Står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, angående en påtænkt afskedigelse eller andet, står vi klar til at hjælpe

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.