Ansættelsesret

I Raadgiver.dk får du den bedste og mest relevante rådgivning, uanset om du er arbejdsgiver eller arbejdstager. Vi arbejder altid med et langsigtet fokus, og vi kan tilbyde en bred vifte at ansættelsesretlige services. Derfor forholder vi os til de forretningsmæssige og strategiske perspektiver, når vi rådgiver vores kunder.

Vi vurderer eventuelle ansættelsesretlige konflikter ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt. Dette betyder, at vi i Raadgiver.dk respekterer og samarbejder med juraen, men vi forholder os ligeledes til, hvordan vi kontraktuelt skaber de bedste incitamenter, så både arbejdstageren og arbejdsgiveren har lyst til at skabe et godt samarbejde.

Eksempler hvor Raadgiver.dk har rådgivet inden for ansættelsesret

Igennem tiden har vi udarbejdet og rådgivet mange klienter ansættelsesretligt. Vi har for eksempel rådgivet følgende klienter, som begge er anonymiserede:

Klienten Klaus:
Selskabet, Klaus er ansat i, er blevet opkøbt, og hermed blev Klaus præsenteret for en ny ansættelseskontrakt, som han blev bedt om at skrive under på. Klaus henvendte sig til Raadgiver.dk, da der var et afsnit i den nye kontrakt, som krævede en bod på 1,5 mio. kr., hvis selskabet mente, at Klaus direkte eller indirekte  fortæller andre om selskabets forretningshemmeligheder. Dette ville også være gældende efter ansættelsens ophør. Flere af Klaus’ kollegaer havde allerede skrevet under på tilsvarende kontrakter, men efter at Raadgiver.dk havde rådgivet Klaus, fik vi omformuleret kontraktens indhold til en mere realistisk ordlyd, da vi gik i dialog med arbejdspladsen.

Selskabet A ApS:
Selskabet A havde aldrig rigtig overvejet, hvilke rettigheder deres medarbejdere skulle have. Derfor havde selskabet blot taget udgangspunkt i en funktionærkontrakt-skabelon fra internettet. Hvad selskabet ikke var klar over var, at medarbejderne reelt ikke arbejdede som funktionærer, og derfor behøvede de ikke nødvendigvis at ansætte medarbejderne på funktionærvilkår. Efter at Raadgiver.dk havde en drøftelse med selskabet, fik vi klarlagt hvilke behov, de reelt havde, og hvilke ansættelsesretlige fordele de gerne ville give deres medarbejdere. Derefter fik vi skrevet en fyldestgørende ansættelseskontrakt, som selskabet kunne bruge med det samme og fremadrettet til deres medarbejdere.

Har du brug for hjælp til ansættelsesretslige udfordringer?

Så kontakt os herunder og bliv ringet op til en uforpligtende samtale om dine udfordringer.  krav på 30 minutters pause
  Alexander Høy
  Erhvervsjurist
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: alexander@raadgiver.dk