OBS: Nye regler er trådt i kraft siden udarbejdelsen af nedenstående artikel. Læs mere om disse ved at klikke her.

 

Ny lov kræver omregistrering af iværksætterselskaber. Læs med her og se hvad du skal være opmærksom på.

Kort om afskaffelsen af iværksætterselskabet (IVS)

Tilbage i april blev iværksætterselskabet (IVS’et) afskaffet. Dette medførte, at der ikke længere er mulighed for at stifte et iværksætterselskab. Det betyder at der skal ske en omregistrering af eksisterende iværksætterselskaber inden d. 15. april 2021. Sker dette ikke, kan iværksætterselskabet ende med at blive sendt til tvangsopløsning. Afskaffelsen af iværksætterselskabet har vi skrevet lidt mere om i indlægget: Iværksætterselskab (IVS) er nu afskaffet.

 

Det kræver det ved omregistrering af iværksætterselskaber

For at der kan ske en omregistrering af dit iværksætterselskab kræver det, at iværksætterselskabet opfylder kapitalkravene for den type selskab, som det skal omregistreres til.

Det mest klassiske scenarie er, at det besluttes, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab (ApS).

I skrivende stund er mindstekravet for selskabskapitalen i et anpartsselskab på 40.000 kr. Hvis man ønsker at omregistrere til et anpartsselskab betyder det således, at selskabskapitalen skal udgøre minimum 40.000 DKK for, at omregistreringen kan finde sted.

Samtidig er det et krav, at alle øvrige betingelser for et anpartsselskabs eksistens er opfyldt. Det betyder, at vedtægterne skal tilrettes således, at de opfylder mindstekravene for et anpartsselskab.

Der skal ligeledes foreligge en erklæring fra en vurderingsmand (typisk en revisor) om, at selskabskapitalen er tilstede. I visse tilfælde kan en ledelseserklæring være nok – men tag udgangspunkt i, at i skal medregne en revisorerklæring, når i skal opgøre, hvad det vil koste jer at få omregistreret. Så kan I kun blive positivt overrasket.

Alt dette skal tages op til selskabets generalforsamling og skal naturligvis gyldigt vedtages dér.

 

Få tjekket dine vedtægter igennem, når nu at processen alligevel er i gang

Når nu at denne øvelse foretages er det dog nærliggende at få tjekket vedtægterne igennem for at se, om der er elementer i eller omkring selskabets drift, som der skal tages højde for i vedtægterne.

En klassisk faldgrube er nemlig, at vedtægterne ikke bliver tjekket igennem sideløbende med, at selskabet udvikler sig.

Mange iværksættere og virksomhedsejere ser vedtægter som noget, der skal udarbejdes én gang for alle i hele levetiden for virksomheden.

Dette kan være en stor fejltagelse.

I langt de fleste tilfælde vil det være en god idé at få gennemgået dem, når i nu alligevel får assistance til omregistreringsprocessen.

Hos Raadgiver.dk er en gennemgang af vedtægterne (udover de obligatoriske ændringer) en fast del af omregistreringsprocessen, som du ikke betaler ekstra for hos os. På den måde er i sikre på, at jeres vedtægter matcher de behov og krav, som jeres virksomheden står over for.

 

Det kan der ske, hvis ikke at du får omregistreret dit iværksætterselskab

Som nævnt skal alle iværksætterselskaber aktivt sørge for, at de omregistreres inden d. 15. april 2021.

Sker dette ikke, kan det have fatale konsekvenser for selskabet.

Det kan nemlig ende med, at iværksætterselskabet bliver sendt til tvangsopløsning. Sker dette – og bliver der først taget hånd om dette sent i processen – kan det blive en dyr fornøjelse. I værste fald kan konsekvensen være, at selskabet opløses.

Så budskabet er derfor: sørg for at få jeres iværksætterselskab omregistreret i god tid, hvis i ønsker, at selskabet skal fortsætte driften.

Det betaler sig.

 

Har du spørgsmål til omregistrering af iværksætterselskaber er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.