Covid-19 har betydet ændringer på mange juridiske områder – heriblandt arbejdsretten

Covid-19 har betydning for refundering af sygedagpenge. Ændringerne har blandt andet vist sig i forhold til arbejdsgivers ret til sygedagpenge. Denne artikel giver et overblik over, hvilken lovgivning der er på området, hvilke midlertidige ændringer der er foretaget i forbindelse med Covid-19, samt hvilken betydning ændringerne har for sammenspillet med persondataretten og dig som arbejdsgiver.

Lovgivning på området

Det fremgår af sygedagpengelovens § 6, at kommunen betaler sygedagpenge til den ansatte ved dennes sygefravær. Det er dog arbejdsgiveren, som skal betale sygedagpenge til den ansatte de første 30 dage af sygefraværet, jf. lovens § 6, stk. 1, 2. pkt. Sygedagpenge betalt inden for de første 30 dage bliver således ikke refunderet af kommunen. Retten til sygedagpenge er i øvrigt betinget af, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravene i henholdsvis §§ 30 og 32.

Midlertidig ændring af lovgivning på området

I forbindelse med Covid-19 er der kommet en midlertidig ændring i lovgivningen. Arbejdsgivere – hvis ansatte sygemelder sig på grund af Covid-19 – kan få refunderet de udbetalte sygedagpenge allerede fra den ansattes første sygedag. Det betyder, at arbejdsgiverperioden, som følger af sygedagpengelovens § 6, stk. 1, 2. pkt., ikke gælder, hvis den ansatte er uarbejdsdygtig på grund af Covid-19.

Sammenspillet med persondataretten

Den midlertidige ændring i sygedagpengereglerne betyder, at en arbejdsgiver er nødt til at vide, om den ansatte er sygemeldt med Covid-19, før arbejdsgiveren kan få refunderet sygedagpenge fra den ansattes første sygedag.

Efter helbredsoplysningsloven må en arbejdsgiver alene anmode om helbredsoplysninger fra den ansatte, hvis oplysningerne vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed i den pågældende stilling. Hvis oplysningerne er nødvendige for at arbejdsgiveren kan få refunderet sygedagpenge, vil der kunne spørges ind til, om medarbejderen er smittet med Covid-19 eller har symptomer.

I forbindelse med Covid-19 er der også kommet en midlertidig lovændring, som giver arbejdsgiver ret til at pålægge sine ansatte at blive testet for Covid-19. I så fald skal det være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19. Er dette tilfældet, har den ansatte også en pligt til at oplyse arbejdsgiver om testresultatet. Men hvor er hjemlen til, at du må behandle denne personoplysning? Helbredsoplysninger er efter databeskyttelsesforordningen personfølsomme oplysninger, hvorfor en behandling af disse kræver hjemmel i databeskyttelsesforordningen. Denne hjemmel findes i art. 9, stk. 2, litra f, da behandlingen er nødvendig for at fastlægge arbejdsgivers krav på sygedagpengerefusion.

Udover at der skal være hjemmel til at behandle personoplysningerne, er det også vigtigt, at arbejdsgiverens behandling begrænses til, hvad der er nødvendigt. Således at principperne i art. 5 i databeskyttelsesforordningen overholdes.

Hvilken betydning har det for dig som arbejdsgiver, at Covid-19 har ændret reglerne for sygedagpenge?

Ændringen har den betydning, at du som arbejdsgiver kan få refunderet udbetalte sygedagpenge allerede fra den ansattes første sygedag, hvis den ansatte er uarbejdsdygtig på grund af Covid-19. Men det betyder også, at du som arbejdsgiver vil behandle følsomme personoplysninger om dine ansatte. Derfor skal du være opmærksom på at behandlingen af disse, skal begrænses til det nødvendige, hvis en ansat sygemelder sig med Covid-19.

I forhold til helbredsoplysningsloven, har Arbejdstilsynet vurderet, at hvis oplysningerne er nødvendige for at en arbejdsgiver kan få refunderet penge efter sygedagpengeloven, vil der kunne spørges til medarbejdernes symptomer eller sygdom. Det vil bero på en konkret vurdering, og du som arbejdsgiver må spørge ind til medarbejderens symptomer eller sygdom.

Det betyder også, at hvis en medarbejder har symptomer på Covid-19, mens medarbejderen arbejder hjemme, vil oplysningerne ikke nødvendigvis have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed i den pågældende stilling. Det kan derfor være i strid med helbredoplysningsloven at spørge ind til dette.

For medarbejdere der ikke kan møde ind på sin arbejdsplads, fordi de selv eller deres pårørende er i øget risiko for at blive smittet med Covid-19, er det muligt for dig som arbejdsgiver at få refunderet sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, men alene hvis det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller opgaverne i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det i øvrigt ikke er muligt at arbejde hjemme for den pågældende medarbejder.

Læs mere om ansættelsesret her.

Er du i tvivl om hvilken betydning Covid-19 har for refundering af sygedagpenge? Eller står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, angående refundering af sygedagpenge eller andet, så tøv ikke med at kontakte os for hjælp

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.