Hvad er kapitalnedsættelse? Om kapitalnedsættelse i et iværksætterselskab, anpartsselskab og aktieselskab

Kapitalnedsættelse i et iværksætterselskab - hvad og hvorfor?Kapitalnedsættelse er en nedsættelse af selskabskapitalen med et bestemt beløb. Kapitalnedsættelsen skal have et formål, førend at den kan realiseres. Formålet kan enten være at anvende nedsættelsesbeløbet til dækning af et eventuelt underskud, til udlodning til kapitalejerne, til overførsel til de frie reserver eller i forbindelse med en [...]