Hvad er en forretningsorden?

Forretningsorden Hvad er en forretningsorden, hvorfor skal man have den og hvem skal bruge den? En forretningsorden er et lovpligtigt dokument for anparts- og aktieselskaber med et bestyrelsesorgan, som har til formål at sætte rammerne for dette ledelsesorgans arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. Et anpartsselskabs og aktieselskabs ledelsesorganer har mange opgaver og ansvarsområder som følger af [...]