COVID-19 virussen er over Danmark. Det har fået mange arbejdstagere og arbejdsgivere til at tænke over de nuværende og fremtidige aspekter, som denne pandemi kan medføre. Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål, som vi har modtaget.
Læs med her og få svar på disse spørgsmål.
Svarene er skåret ind til benet – så kontakt Raadgiver.dk for at få hjælp og rådgivning i din konkrete sag.

Kan min arbejdsgiver fyre mig med begrundelse om, at COVID-19 forventes at få store konsekvenser for forretningen?

Din arbejdsgiver kan opsige dig. Dine opsigelsesvilkår skal dog altid respekteres.

Har jeg som arbejdsgiver nogle yderligere forpligtigelser overfor mine ansatte?

Du har som arbejdsgiver altid forpligtigelser overfor dine medarbejdere udover den generelle omsorgspligt. Særligt nu understreges forpligtigelserne i arbejdsmiljølovens § 39, 1. pkt., som indeholder regler om at undgå sygdomsmitte. Dette kan fx være igennem tilgængeligt håndsprit til alle medarbejdere, og at de syge og potentielt syge medarbejdere skal sendes hjem.

Skal jeg stadig udbetale løn til mine medarbejdere, hvis de er sendt hjem med COVID-19? 

Lige gyldigt hvilken sygdom der skyldes, at dine medarbejder er gået syg hjem, følger de almindelige regler for løn under sygdom. Dvs. hvis du har medarbejdere, der normalt ikke får løn under sygdom, gælder det samme under COVID-19. Husk du stadig kan kræve en lægeerklæring fra din syge medarbejder.

Skal jeg også betale løn, hvis min medarbejder “bare” har været i risikozone, og derfor skal i karantæne? 

Som arbejdsgiver kan du altid sende en medarbejdere hjem – men dette er med almindelig løn. Hvis læge eller myndigheder anbefaler, at din medarbejder skal være hjemme, vil din medarbejder stadig have ret til løn. Din medarbejder kan ikke selv vælge at blive hjemme, uden tilladelse fra læge, myndighed eller arbejdsgiver. Hvis din medarbejder alligevel vælger at blive væk i frygt for COVID-19, er det fravær uden gyldig grund. Dette kan i sidste ende med en fyring eller en bortvisning af medarbejderen.

Må jeg som arbejdsgiver spørge ind til min ansattes sygdom?

Som udgangspunkt må du ikke spørge ind til, hvad din medarbejder fejler, når denne er sygemeldt. Det er dog den undtagelse, at hvis sygdommen har væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed, kan man godt spørge yderligere ind. Dette gælder ligeledes, hvis sygdommen har stor betydning for arbejdspladsen og en eventuelt smitte. Om du må spørge ind eller ej skal derfor vurderes fra sag til sag.

Hvad kan jeg kræve af min medarbejder, hvis denne er sendt hjem i karantæne? 

Hvis din medarbejder ikke er syg men er sendt hjem i karantæne, kan du kræve, at din medarbejder arbejder hjemmefra. Kontakt Raadgiver.dk, hvis din medarbejder bor i udlandet (fx Sverige) og derfor skal arbejde hjemmefra i udlandet, eller hvis dine medarbejder ikke er funktionærer.

Min medarbejder blev syg efter at have været i Norditalien, hvor medarbejderen ikke tog hjem, efter at de danske myndigheder anbefalede det. Skal min medarbejder stadig have løn? 

Som udgangpunkt kan du som arbejdsiver ikke bestemme over dine medarbejderes fritid. Men hvis dine medarbejdere påfører dem selv selvforskyldt sygdom (ved fortsæt eller grov uagtsomhed), kan du efter funktionærloven § 5, stk. 1 lade være med at udbetale løn under sygdom. En privat rejse til et sted, hvor myndigheder anbefaler, man ikke skal være i, kan i den givne situation betragtes som grov uagtsomhed. Du kan altid følge Udenrigsministeriets anbefalinger på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/
Sagen skal vurderes konkret, da der kan være forhold, der taler for og imod.

Kan min arbejdgiver pålægge mig ferie?

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt pålægge dig ferie efter ferielovens regler (med mindre der er aftalt andet i fx en overenskomst). Ferieloven siger, at ferie, der ikke er sommerferie, skal varsles med 1 måned. Der er dog en undtagelse, at dette kan fraviges, hvis særlige omstændigheder hindrer det, eller hvis ferielovens varsler er aftalt fraveget. Kontakt Raadgiver.dk for at få en vurdering af din givne situation.

Jeg er utryg ved at tage på arbejde. Hvad kan jeg gøre?

Hvis du er utryg ved at tage på arbejde (hvis du fx er i særlig risikogruppe), skal du gå til lægen og oplyse dette. Hvis din læge vurderer det samme som dig, må du gå i dialog med din arbejdsgiver, om I sammen kan finde en holdbar løsning for begge parter.

Yderligere spørgsmål? Send endelig flere spørgsmål til os på alexander@raadgiver.dk. Vi besvarer alle spørgsmål løbende, og lægger dem ud her på siden.

 

Har du konkrete spørgsmål til de ansættelsesretlige konsekvenser af COVID-19, er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde,

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.