Lovændring af forskelsbehandlingsloven. Er alder bare et tal?

Må man ikke længere spørge om alder? Tilbage i sommeren 2022 blev der foretaget en lovændring i den ellers temmelig omfattende forskelsbehandlingslov. Den forbyder nu arbejdsgiver at indhente oplysninger om jobansøgers alder ved ansøgningsprocessen. Lovgivningen før Det fremgik af den tidligere forskelsbehandlingslov, at der er forbud mod at diskriminere mod alder, samt f.eks. seksuel [...]

Lovændring af forskelsbehandlingsloven. Er alder bare et tal?2024-05-24T15:00:37+02:00

Lovændring – Stemmer dine ansættelsesforhold overens?

En længere række nye regler træder i kraft d. 1 juli 2023 i lov om ansættelsesbeviser, har du styr på de nye ansættelsesforhold, dine medarbejdere har ret til? Baggrunden for lovændringerne er en forpligtelse for implementering i dansk ret af bestemmelserne fra arbejdsvilkårsdirektivet fra EU-retten. Tidsfrist for væsentlige forhold i kontrakten er sænket til 7 [...]

Lovændring – Stemmer dine ansættelsesforhold overens?2024-02-07T13:26:27+01:00
Go to Top