Kapitalkravet til anpartsselskab (ApS) er reduceret

Den 9. april 2019 blev det vedtaget, at kapitalkravet til anpartsselskaber (ApS) reduceres. Ved samme lovændring blev iværksætterselskabet (IVS) afskaffet og de eksisterende iværksætterselskaber ophører – dette kan du læse mere om i dette indlæg: Iværksætterselskab (IVS) er nu afskaffet.

Kapitalkravet til anpartsselskaber (ApS) reduceres til minimum 40.000 kr. Dette betyder blandt andet, at der nu blot kræves 40.000 kr. til at stifte et anpartsselskab (ApS). Alternativt kan stiftelse af anpartsselskab (ApS) fortsat ske ved at indskyde andre værdier end kontanter (dette kaldes apportindskud). I forbindelse med dette skal en vurderingsmand i øvrigt foretage en vurdering af aktiverne for at sikre, at de har den værdi som selskabets egenkapital udgør ved stiftelsen.

Kapitalkravets historik for anpartsselskaber (ApS)

Igennem de seneste år er kapitalkravet til anpartsselskaber (ApS) blev reduceret væsentligt. Af seneste ændringer blev kapitalkravet nedsat fra minimum 125.000 kr. til minimum 80.000 kr. Herefter blev det nedsat til 50.000 kr. i 2013.

Og i dag udgør minimumskravet til startkapitalen anpartsselskaber (ApS) således 40.000 kr. Der går næppe lang tid før, at minimumskravet nedsættes yderligere.

Hvorfor nedsættes minimumskravet til kapitalen for anpartsselskaber (ApS)?

Man kunne stille sig selv spørgsmålet: hvorfor nedsættes minimumskravet?

Et af svarene herpå er, at den interne konkurrence blandt medlemsstaterne i EU er blevet hårdere. Siden starten af år 2000 har der nemlig været en tendens til, at medlemsstaterne hver især har nedsat kapitalkravet og på anden vis forsøgt at forbedre vilkårene til at etablere virksomhed i de respektive lande. Årsagen hertil bygger på retspraksis som dannede grundlag for, mulighederne for at etablere og drive virksomhed på tværs af de europæiske medlemsstater blev gunstigere.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til anpartsselskaber, det nedsatte kapitalkrav eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte:

Erhvervsjurist anpartsselskaber (ApS)

Thomas Kjær
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: thomas@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.