Virksomhedsoverdragelser

Overdragelse af virksomheder og selskaber kaldes også Mergers and acquisitions (M&A) og kan ske i forbindelse med forskellige typer af situationer. Eksempelvis kan det være i forbindelse med, at man ønsker at sælge sit selskab, eller eventuelt overvejer at købe en andens selskab. Overdragelsen består oftest af en såkaldt anpartsoverdragelse (hvor ejerskabet overdrages) eller en aktivoverdragelse (hvor selskabets værdier overdrages) mellem køber og sælger.

Oftest er der en del juridiske overvejelser, som man bør gøre sig, når man enten overvejer at købe eller sælge en virksomhed eller et selskab, og det kan derfor være særdeles relevant at have både en erhvervsjuridisk rådgiver samt en revisor ind over processen for at sikre, at man ikke møder ubehagelige overraskelser i forbindelse med overdragelsen – uanset om man er på køber-siden eller sælger-siden af handlen.
Ligeså kan det være en lang og kompleks proces, hvor en række interne og eksterne aktører involveres undervejs i processen.
Dog afhænger det i særlig grad af størrelsen og kompleksiteten på virksomheden/selskabet og dets driftsmæssige forhold.

Vi har flere års erfaring med erhvervsjuridisk bistand til klienter, som enten ønsker at opkøbe andre virksomheder, eller ønsker at sælge deres livsværk.
Alt afhængig af størrelsen på den pågældende transaktion kan vi bistå med hele eller dele af processen – evt. i samarbejde med andre typer af rådgivere, som oftest er involveret i processen.

Cases hvor Raadgiver.dk har bistået med virksomhedsoverdragelser

Her er nogle eksempler på et par af vores kunder præsenteret som en anonymiseret case.

Køber A ejede et holdingselskab, hvorigennem vedkommende påtænkte at investere i andre virksomheder – herunder et start-up, der beskæftiger sig med IT og teknologi. Raadgiver.dk bistod i den forbindelse Køber A med rådgivning og erhvervsjuridisk bistand i forbindelse med købet af start-up’et, herunder bl.a. i forbindelse med overdragelsesaftale samt overdragelse af ejerskabet. Som en del heraf blev de nødvendige risici og muligheder overvejet i forbindelse med udfærdigelsen af overdragelsesdokumenterne.

Virksomhed B beskæftigede sig med marketing og overvejede at sælge dele af ejerskabet til en investeringsvirksomhed. I den forbindelse bistod Raadgiver.dk med rådgivning og erhvervsjuridisk bistand før, under og efter processen. Formålet hermed var bl.a. at sikre klarhed mellem parterne om, hvordan samarbejdet som ejere skal fungere fremadrettet.

Brug for rådgivning inden for virksomhedsoverdragelse?

Så bliv ringet op til en uforpligtende samtale om dine udfordringer.  Thomas Hvid Kjær insolvensret, selskabsret, regnskab og bogføring ekspert
  Thomas Hvid Kjær
  Erhvervsjurist
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: thomas@raadgiver.dk