Erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler

Når man driver en virksomhed i Danmark, er det typisk, at man indgår samarbejdsaftaler med andre virksomheder. Det er typisk “noget-for-noget”-princippet, hvor I i fællesskab danner en synergi. Fællesskabet og samarbejdet fungerer altid godt i startprocessen, da begge parter er spændt på at komme i gang. Derfor glemmer mange at få kridtet banen op, og få skrevet ned hvilke vilkår der skal gælde for det kommende samarbejde. Det er først, når parterne bliver uenige, at mange desværre kigger på kriterierne for samarbejdet. Hvis dette er scenariet, er det sjældent, at der foreligger andet aftalegrundlag, end let misforståelige e-mail-korrespondancer eller mundtlige aftaler, som dermed er det eneste tilbage at støtte ret på i sidste ende. Derfor anbefaler vi altid vores kunder at tage en samtale med en erhvervsjuridisk rådgiver. Således forebygges tvister, inden de opstår. Konsekvensen, af at dette ikke gøres, er, at tvisterne ikke kan løses hurtigt og bekvemt, da parterne ikke har taget stilling til, hvordan konflikter kan løses.

At få styr på kontrakter og vilkår for samarbejdet redder mange, og det gør, at man ikke ødelægger et ellers godt samarbejde. Parterne kan derimod fokusere på synergier, der opnås ved samhandel mellem de to respektive virksomheder.

En samarbejdsaftale behøver ikke nødvendigvis at være en stor og omkostningstung fornøjelse – slet ikke hvis man ser det i forhold til de ressourcer, man sparer ved at undgå konflikter fremadrettet. Typisk kan man tage udgangspunkt i en simpel aftale. Dog er alle aftaler forskellige, og der kan være behov for at skræddersy samarbejdsaftalen, så den passer parternes forventninger og behov.

Hos Raadgiver.dk anvender vi kontraktretten ud fra et kontraktøkonomisk perspektiv. Det betyder, at vi anvender juraen til at skabe de rette incitamenter for at sikre det bedste samarbejde – og dermed størst mulige værdiskabelse for alle parter.

Eksempler hvor Raadgiver.dk har rådgivet inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler

Igennem tiden har vi udarbejdet og rådgivet mange klienter inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler. Vi har for eksempel rådgivet følgende klienter, som begge er anonymiserede:

Selskab D og E ApS:
Selskab D kontaktede Raadgiver.dk, da de netop havde aftalt med selskab E, at påbegynde et samarbejde. Selskabernes hovedaktiviteter kunne sammen skabe et langt bedre produkt til deres kunder. Det var derfor vigtigt, at parterne ikke blev uenige om vilkårene på sigt. Raadgiver.dk udarbejdede en samarbejdsaftale på baggrund af selskab D’s behov. Herefter fik selskab E mulighed for at gennemlæse aftalen og komme med input, kommentarer, spørgsmål og få rådgivning. Efter nogle gange, hvor parternes samarbejdsaftale blev rettet til, fik vi færdiggjort en aftale. Den var ikke kun god i begyndelsen af samarbejdet, men var en samarbejdsaftale, der kunne håndtere, når selskaberne vækster og deres behov og fokus ændres.

Har du brug for rådgivning inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler?

Udfyld formularen herunder og bliv ringet op for en uforpligtende samtale med os om dine udfordringer.


    Thomas Hvid Kjær & Alexander Høy
    Erhvervsjurister
    Raadgiver.dk ApS
    Telefonnummer: +45 71 99 06 10
    E-mail: thomas@raadgiver.dk