Erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler

Når man driver en virksomhedi Danmark, er det meget typisk, at man indgår samarbejdsaftaler med andre virksomheder. Det er typisk “noget-for-noget”-princippet, hvor I i fællesskab danner en synergi. Fællesskabet og samarbejdet fungerer altid godt i startprocessen, da begge parter er spændt på at komme i gang. Derfor glemmer mange at få kridtet banen op, og få skrevet ned hvilke vilkår der skal gælde for det kommende samarbejde. Det er først, når parterne i et samarbejde bliver uenige, at mange desværre kigger på kriterierne for samarbejdet. Hvis dette er scenariet, er det sjældent, at der foreligger andet aftalegrundlag, end let misforståelige e-mail-korrespondancer eller mundtlige aftaler, som dermed er det eneste tilbage at støtte ret på i sidste ende. Derfor anbefaler vi altid vores kunder til at tage en samtale med en erhvervsjuridisk rådgiver, således at tvister forebygges, inden de opstår. Konsekvensen, af at dette ikke gøres, er, at tvisterne ikke kan løses hurtigt og bekvemt, da parterne ikke har taget stilling til, hvordan konflikter kan løses.

At få styr på kontrakterne og vilkårene for samarbejder redder mange samarbejder, og det gør, at man således ikke ødelægger et ellers godt samarbejde, men parterne kan derimod fokusere på de synergier, som der opnås ved samhandel mellem de to respektive virksomheder.

En samarbejdsaftale behøver ikke nødvendigvis at være en stor og omkostningstung fornøjelse – slet ikke hvis man ser det i forhold til de ressourcer, man sparer ved at undgå tvister og konflikter fremadrettet. Typisk kan man tage udgangspunkt i en simpel samarbejdsaftale, men alle aftaler er forskellige, og derfor er der behov for at skræddersy samarbejdsaftalen, så den passer parternes forventninger og behov.

Hos Raadgiver.dk anvender vi kontraktretten ud fra et kontraktøkonomisk perspektiv. Det betyder, at vi anvender juraen til at skabe de rette incitamenter for at sikre det bedste samarbejde – og dermed størst mulige værdiskabelse for alle parter.

Eksempler hvor Raadgiver.dk har rådgivet inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler

Igennem tiden har vi udarbejdet og rådgivet mange klienter inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler. Vi har for eksempel rådgivet følgende klienter, som begge er anonymiserede:

Selskab D og E ApS:
Selskab D kontaktede Raadgiver.dk, da de netop havde aftale med selskab E, at de ville påbegynde et samarbejde. Selskabernes hovedaktiviteter kunne sammen skabe et langt bedre produkt til deres kunder, og derfor var det vigtigt, at parterne ikke blev uenige om vilkårene på sigt. Raadgiver.dk udarbejdede en samarbejdsaftale på baggrund af selskab D’s behov, hvorefter selskab E fik mulighed for at gennemlæse aftalen og komme med input, ønsker, kommentarer, spørgsmål og få rådgivning. Efter nogle gange, hvor parternes samarbejdsaftale blev rettet til, fik vi færdiggjort en aftale, som ikke kun var god i begyndelsen af samarbejdet, men vi fik udarbejdet en samarbejdsaftale, der kunne håndtere, når selskaberne vækster og deres behov og fokus ændres.

Har du brug for rådgivning inden for erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler?

Udfyld formularen herunder og bliv ringet op for en uforpligtende samtale med os om dine udfordringer.  Erhvervsjurister thomas og alexander Erhvervskontrakter og samarbejdsaftaler
  Thomas Hvid Kjær & Alexander Høy
  Erhvervsjurister
  Raadgiver.dk ApS
  Telefonnummer: +45 71 99 06 10
  E-mail: thomas@raadgiver.dk