Når du vil starte et selskab, kan det være en god idé at sætte sig ind i, hvilken selskabsform som er den rette for dig og dit projekt. Nedenfor har du en hurtig gennemgang af de vigtigste ting om de mest gængse, danske kapitalselskabsformer.

De 3 klassiske selskabsformer

Selskabsform nr. 1: IVS (Iværksætterselskab)

Et iværksætterselskab er et kapitalselskab med begrænset ansvar. Det betyder, at du som udgangspunkt kun hæfter for det indskudte beløb. Selskabskapitalen kan være fra 1-49.999 kr. Populært sagt er et iværksætterselskab et “lille” ApS – og med det menes, at de to selskabsformer læner sig meget op ad hinanden. Størstedelen af de selskabsretlige regler for anpartsselskaber finder derfor anvendelse på iværksætterskaber.

Ejerforholdet består af iværksætteranparter, og både en eller flere fysiske såvel som juridiske personer (f.eks. holdingselskaber) kan eje selskabet.

 

Et IVS er dog forpligtet til at henlægge minimum 25% af årets resultat til egenkapitalen. Årsagen til dette er, at selskabet skal oparbejde kapital og med tiden kan omdannes til et ApS, når egenkapitalen overstiger 49.999 kr. IVS’et skal omdannes ved en vurderingsberetning af en kyndig revisor.

Det er desuden ikke muligt at foretage apportindskud i et IVS, hvorfor der kun kan ske kontant indbetaling af selskabskapitalen.

Denne selskabsform er relativ ny i Danmark, og blev således muligt at oprette fra d. 1/1-2014. Baggrunden for den nye virksomhedstype er, at man i flere andre steder i EU, herunder i England, hvor det er muligt at stifte et selskab med begrænset ansvar for 1 britisk pund. Som følge af den frie etableringsret i EU blev det derfor populært for borger i hele EU at benytte sig af disse selskaber, hvorfor Erhvervsstyrelsen derfor også fik oprettet en lignende selskabstype i Danmark.

 

4 hurtige om denne selskabsform:

– Selskabskapital: 1-49.999,-

– Begrænset ansvar ligesom i et anpartsselskab

– minimum 25% skal henlægges til egenkapital

– Apportindskud er ikke tilladt.

 

Vil du gerne starte et IVS? Klik her!

 

Selskabsform nr. 2: ApS (Anpartsselskab)

Et anpartsselskab er et kapitalselskab med begrænset ansvar, hvorfor du kun hæfter “pro rata” – det vil sige for det indskudte beløb. Selskabskapitalen kan være fra 50.000 kr. og opefter, og der er ligeledes mulighed for at indskyde aktiver (i form af apportindskud).

Ejerforholdet består af anparter, og både en eller flere fysiske såvel som juridiske personer (f.eks. holdingselskaber) kan eje selskabet.

Der er mulighed for at indskyde blot 25% af den med selskabet stiftede kapital – dog minimum 50.000,-.

Et anpartselskab er en meget klassisk selskabsform i det danske erhvervsliv, og benyttes af virksomheder i alle størrelser og brancher.

 

4 hurtige om denne selskabsform:

– Selskabskapital: 50.000,- og opefter

– Begrænset ansvar (hæftelse: pro rata)

– Ejerforholdet består af anparter

– Apportindskud er tilladt.

 

Vil du gerne starte et ApS? Klik her!

Selskabsform nr. 3: A/S (Aktieselskab)

Et aktieselskab er et kapitalselskab med begrænset ansvar og hæftelsen er ligeledes “pro rata” – hvilket vil sige; for det indskudte beløb. Selskabskapitalen kan være fra 50.000 kr. og opefter, og der er ligeledes mulighed for at indskyde aktiver (i form af apportindskud).

Et aktieselskab er en selskabsform, som man kender fra mange af de større virksomheder i dansk erhvervsliv. Mange tror fejlagtigt, at et aktieselskab altid typisk er børsnoteret – dette er helt forkert. Det er kun en meget lille procentdel af de danske aktieselskaber, som er børsnoteret.

Ejerforholdet i et aktieselskab er fordelt i form af aktier. Der kan ligeledes laves forskellige aktieklasser, som kan have forskellige rettigheder i henhold til (eksempelvis) stemmerettigheder ved generalforsamlinger, med videre.

Apportindskud er tilladt.

Ved kontant stiftelse skal selskabet stiftes med en egenkapital på minimum 500.000,-, men der er dog mulighed for at indskyde blot 25% af egenkapitalen ved opstart – hvilket vil sige 125.000,-.

 

 

4 hurtige om denne selskabsform:

– Selskabskapital: 125.000,- og opefter

– Begrænset ansvar (hæftelse: pro rata)

– Aktier regulerer ejerforholdet

– Apportindskud er tilladt.

 

Overvejer du at stifte selskab? Klik her!

 

 

SELSKABSFORM: Hvilken selskabsform bør jeg vælge? Kapitalselskaber