Forretningsbetingelser2018-11-08T10:55:52+00:00

Forretningsbetingelser – Raadgiver.dk ApS

Følgende forretningsbetingelser er gældende med mindre andet angives skriftligt

1. Priser

Raadgiver.dk ApS henvender sig til erhvervsdrivende, hvorfor alle oplyste priser er eksklusiv moms.

Ved rådgivning (fysisk, online eller telefonisk) faktureres der efter medgået tid. Tidsforbruget afrundes til nærmeste kvarter.

Eksterne gebyrer (eksempelvis ved stiftelse af selskab) er ikke inkluderet i de oplyste priser, og klienten må med rimelighed forvente, at dette beløb betales af vedkommende.

2. Fortrolighed

Alle informationer fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for den pågældende betragtes som fortroligt. Alle ansatte hos Raadgiver.dk ApS er pålagt tavshedspligt.

Vores mailsystem er ikke krypteret, og Raadgiver.dk ApS fralægger sig al ansvar for virus, uretmæssig overvågning, uautoriserede ændringer, forfalskninger og/eller andre forhold som følge herfra.

3. Betaling

Betalingsvilkår er 7 kalenderdage, med mindre andet aftales skriftligt.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 2,00%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

4. Vores erstatningsansvar og forsikring

Raadgiver.dk ApS, herunder alle ansatte, er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring. Vores erstatningsansvar er begrænset til et dækningsmaksimum på 1 mio. kr., og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan derfor ikke overstige 1 mio. kr.

Eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum.

Erstatningsansvar for ethvert tab gælder kun direkte tab, hvorfor driftstab og indirekte tab (herunder eksempelvis tab af data, overskud mv.) ikke er dækket.

Erstatningsansvaret omfatter udelukkende rådgivning og ydelser, som er ydet af ansatte i Raadgiver.dk ApS.

Af forsikringsmæssige årsager kan Raadgiver.dk ApS aldrig stille nogle former for garantier, da dette falder ud for vor forsikrings rækkevidde.

5. Forbehold

Alt arbejde udfærdiges i samarbejde med klienten, hvorfor Raadgiver.dk ApS fralægger sig al ansvar i forbindelse med udarbejdelse af analyser, budgetter og lignende, som er bygget på klientens oplysninger og forventninger. Raadgiver.dk ApS kan derfor ikke blive erstatningsansvarlig for arbejdets senere korrekthed.

Raadgiver.dk ApS yder ikke skattemæssig rådgivning, hvorfor enhver klient opfordres til at søge professionel rådgivning vedrørende dette andetsteds.

6. Selskabsstiftelser

Ved selskabsstiftelser, hvori kapitalgodkendelse er påkrævet, forudsættes det at klientens bank kan godkende kapitalen ved stiftelsen.

Viser det sig, at kapitalen ikke kan godkendes, er Raadgiver.dk berettiget til at opkræve 80% af beløbet for det bestilte arbejde som godtgørelse for det allerede udførte arbejde.

7. Henvisningsprogram

Raadgiver.dk ApS’ henvisningsprogram er en ordning for eksisterende klienter, der giver disse mulighed for at opnå rabat på deres næste rådgivningsydelse hos Raadgiver.dk ApS.

Der gives en fast rabat på 300 kr. ekskl. moms, der kan anvendes til det næste køb. Rabatten er kun gældende én gang per henviste klient.

Der kan kun anvendes en henvisningsrabat pr. køb. Rabatten gives til både henviser og den henviste klient.

I tilfælde af, at den henviste klient køber mere hvad rabatten dækker, er rabatten for henviseren først gældende, når den henviste klient har betalt den pågældende faktura.

Den opnåede rabat kan kun benyttes til rådgivning hos Raadgiver.dk ApS.

Raadgiver.dk ApS forbeholder sig retten til at bestemme, hvilke services den udstedte rabat kan anvendes til.
Rabatten kan ikke overdrages.

Senest opdateret d. 01/01/2018